account_circle Min side

Aktiv kommune

Sandnes kommune benytter bookingtjenesten Aktiv kommune til å synliggjøre, tilgjengeliggjøre og låne ut kommunens kulturbygg, idrettsanlegg, forsamlingslokaler, parker og torg.

Gjennom denne tjenesten kan lag og foreninger og innbyggere finne tilgjengelige anlegg og søke om bruk av disse. 

Aktiv kommune er en digital tjeneste for utlån av kommunale bygg og anlegg. Sandnes kommune benytter denne løsningen for å gjøre byggene og anleggene tilgjengelige for kommunens innbyggere. 

Tjenesten informerer om hvilke bygg og anlegg som er tilgjengelig, når de er tilgjengelige og det er mulig å søke om å låne dem. 

 

I Aktiv kommune kan innbyggere

 • leie idrettsanlegg, baner, lokaler, byrom/uteområder og utstyr fra kommunen
 • finne treningstid og arrangement
 • finne ulike aktiviteter som drives av lag og foreninger
 • via «Min side» :
  • se og eventuelt korrigere kontaktinformasjon
  • se status for, eventuelt gå inn å korrigere sine søknader
  • se status for eventuelle fakturaer knyttet til leieforholdene

 

I Aktiv kommune kan organisasjoner 

 • fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet  idrettslaget (interntildeling)
 • søke om leietid av lokaler/anlegg og avbestille leietid som ikke skal brukes
 • få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser)
 • se, og eventuelt korrigere kontaktinformasjon om laget/organisasjoner
 • se, og eventuelt korrigere hvilke delegater som kan representere organisasjonen/laget.

 

Samtidig får Sandnes kommune bedre oversikt over bruk av byggene og anleggene som igjen gjør det lettere å planlegge vedlikehold, renovering og renhold.

Sist oppdatert: 23.12.2022