map Kart account_circle Min side

Lysthuset - avlastningstilbud

Lysthuset er et timebasert avlastningstilbud for personer med demens eller annen kognitiv svikt.

Timebasert avlastning er et lavterskeltilbud for innbyggere med demenssykdom eller annen kognitiv svikt. Hensikten er å tilby avlastning til deg som er pårørende med tyngende omsorgsoppgaver.

Lysthuset er åpent to dager i uken, mandag og torsdag, fra klokken 11.00 - 14.00.

Tilbudet kan bestilles for 1-3 timer. Bestilling kan gjøres over telefon eller epost. Det er inntil 10 plasser. Ved stor etterspørsel vil vi prioritere plassene.

Gjesten vil bli registrert. Det samme vil opplysninger om pårørendes navn, adresse, telefon, epost.

Tjenesten krever ikke søknad eller vedtak.

Kontaktinformasjon

Ivar Nes 

telefon 475 11 751 

epost ivar.nes@sandnes.kommune.no

 

Aktiviteter i Lysthuset:

Vi vil arbeide for at gjestene skal trives og ønsker å være på Lysthuset, og vil i størst mulig grad tilpasse tilbudet til den enkelte gjest.

Innhold- muligheter for aktiviter:

  • Inne i Lysthuset: lese avis, quiz, brettspill, steke lapper eller lignende, kaffe og drøs
  • Uteområder: gå tur, hagearbeid, bålpanne (grille pølser og lignende)
  • Felles arrangement på Austrått bo- og aktivitetssenter som passer sambruk

Informasjon til pårørende:

Vi ønsker å få vite litt om gjestens interesser, for å tilpasse tilbudet til hva de liker og hva som er viktig for dem.

Gjesten må kunne gå, eventuelt med bruk av rullator.
Gjesten må kunne være sammen med andre.
Gir gjesten sterkt uttrykk, ved uro eller sinne, for at vedkommende vil hjem må vi ringe pårørende og be dem å hente gjesten.
Pårørende må melde fra om spesielle behov, medisiner eller andre medisinske forhold hos gjesten som personalet på Lysthuset må ta hensyn til.
Ved første besøk på Lysthuset bør pårørende være tilgjengelig for å kunne hente gjesten ved behov.

Sist oppdatert: 03.11.2023