Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS-analyse) for Sandnes kommune

Innhold

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS-analyse) for Sandnes kommune

Sivilbeskyttelsesloven setter krav til at kommunene gjennomfører en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er utdypet i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Helhetlig ROS-analyse gir en oversikt, bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet i Sandnes kommune. Dette gir et godt grunnlag for målrettet arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, gjennom forebyggende arbeid, styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering.

Helhetlig ROS-analyse er et styringsdokument for hele kommunens virksomhet og vedtas av bystyret. Helhetlig ROS- analyse revideres hvert 4.år/valgår.

Last ned Helhetlig ROS-analyse for Sandnes kommune (PDF) her.

Publisert: 23.05.2017 15:05
Sist endret: 18.06.2020 09:49