Beredskapsplan for Sandnes kommune

Innhold

Beredskapsplan for Sandnes kommune

Overordnet beredskapsplan for Sandnes kommune

Sandnes kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og har med utgangspunkt i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS-analyse) utarbeidet en overordnet beredskapsplan. Overordnet beredskapsplan samordner og integrerer øvrige beredskapsplaner i kommunen, og viser hvordan beredskapsorganiseringen foregår og hvilke tiltak som iverksettes.

Overordnet beredskapsplan revideres min. 1 gang pr. år, og må vedtas på ny i bystyret hvert 4.år/valgår.

Last ned Overordnet beredskapsplan for Sandes kommune (PDF) her.

Publisert: 23.05.2017 15:02
Sist endret: 18.06.2020 09:48