Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilskudd Samarbeid Aksjonær Kostnad per år Kommentar
Sandnes sentrum AS X X     600000 Næringssjefen, samarbeidsprosjekter
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     15000 Næringssjefen, ressursgruppe Sandnes
Maritimt forum X X     10000 Næringssjefen, ordinær kontingent
Lysefjorden utvikling AS     X 533333 Sandnes kommune eier 22,63% f.o.m 2020
Skape X X     5,25 per innbygger Næringssjefen, ny avtale fra juni 2019 til og med 2023
Region Stavanger BA X X     21 per innbygger Næringssjefen, kontingent satt av årsmøte
Reisemål Ryfylke AS X X     216184 Næringssjefen, årlig basistjenester
Ryfylke IKS X X     326000 Næringssjefen, årlig grunnbeløp
Fjordvegen Rv13   X     35000 Næringssjefen, årlig grunnbeløp
Stavangerregionen Europakontor, medlem X        1000 Næringssjefen, inngår i tjenestekjøp på kr 35 per innbygger fra Greater Stavanger AS
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     285000 Kommunens fellesutgifter, årskontingent sekretariatstjenester
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     90000 Samfunnsplan, årskontingent
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     7200 Digitalisering og innovasjon, årskontingent i henhold til kommunestørrelse
Miljøfyrtårnkommune X X     133250 Miljøfyrtårn årlig medlems/årlig serviceavgift, for hele kommunen inkl. kommunale foretak, basert på årsverk
Partnerskap for folkehelse     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler
Jæren vannområde     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler.
Ryfylke vannområde     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler
Ryfylke friluftsråd, årskontingent X X     14,60 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Jæren friluftsråd, årskontingent X X     14,61 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     16,56 per innbygger Park, idrett og vei, fire årig avtale forlenges ut 2020. Justert etter folketall og deflator
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     16,62 per innbygger Kultur, i henhold til folketall 1. januar og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg
Stiftinga Ryfylkemuseet   X     50000 Kultur og næring, årlig basistilskudd
Blinkfestivalen   X X  

2,5 millioner og egeninnsats 

Kommunalt tilskudd minimum kr 2,5 millioner ytes av Sandnes tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 23.10.2020 15:09