Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Snitt 2021-2024 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 0,5 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 2,2 % 3,3 % 1,9 % >1,5%
Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene 11,5 % 8,6 % 8,8 % 8,7 % 8,6 % 8,5 % 8,6 % >7%
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 12,6 % 12,9 % 13,3 % 13,1 % 13,0 % 12,8 % 13,1 % 10-15%
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene 108,6 % 121,9 % 134,5 % 134,5 % 133,0 % 129,1 % 132,8 % <110%
Lån som betjenes av frie inntekter 82,2 % 89,3 % 97,8 % 98,7 % 97,7 % 93,9 % 97,1 % <90%
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld 40,9 % 38,2 % 42,4 % 43,2 % 43,2 % 42,0 % 42,7 % <70%
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene -0,4 % 4,9 % 10,2 % 12,6 % 13,1 % 11,2 % 11,8 % <20%
Publisert: 07.01.2021 13:02
Sist endret: 07.01.2021 14:57