Detaljert prognose over frie inntekter

Frie inntekter Opprinnelig budsjett 2020 Justert budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
Innbyggertilskudd 1980868 1980868 1981825 2015840 2039610 2063047
Utgiftsutjevning -105224 -105224 -109459 -87104 -80765 -80037
INGAR -4254 -4254 -3023 -2836 -2459 -2073
Saker særskilt fordeling 29449 29449 22198 16249 16249 16249
Regionsentertilskudd 8579 8579 8912 8983 9049 9115
Inndelingstilskudd 14713 14713 15110 15110 15110 15110
Koronapandemi   84071        
RNB 2020 og skjønnstilskudd   10677 600      
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1924131 2018878 1916163 1966242 1996794 2021411
Netto inntektsutjevning -100130 -22630 -7663 -7753 -7841 -7931
Sum rammetilskudd 1824000 1996000 1909000 1958000 1989000 2013000
Rammetilskudd - endring i %     -4,4 % 2,6 % 1,6 % 1,2 %
Skatt på formue og inntekt 2667000 2475000 2660000 2691000 2721000 2752000
Skatteinntekter - endring i %     7,5 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %
Sum frie inntekter 4491000 4471000 4569000 4649000 4710000 4765000
Frie inntekter - endring i %     2,2 % 1,8 % 1,3 % 1,2 %
Publisert: 07.01.2021 13:03
Sist endret: 07.01.2021 14:42