Driftsrammer

Driftsrammer per tjenesteområde

 

Oppvekst skole Vedtatt budsjett 2021
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter  
Utgifter  
10 Lønn 963186
11 Forbruk 67957
12 Drift -8324
13 Kjøp av tjenester 27303
Utgifter Totalt 1050122
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -50859
17 Refusjon -6344
18 Overføring -918
Inntekter Totalt -58121
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt 992001
   
Voksenopplæring  
Utgifter  
10 Lønn 39619
11 Forbruk 1727
12 Drift 91
Utgifter Totalt 41437
Inntekter  
17 Refusjon -27393
18 Overføring -540
Inntekter Totalt -27933
Voksenopplæring Totalt 13504
   
Oppvekst skole Totalt 1005505
   
Oppvekst barn og unge  
Barnehager inkludert fellesutgifter  
Utgifter  
10 Lønn 439137
11 Forbruk 21615
12 Drift -13268
13 Kjøp av tjenester 398627
14 Overføring 1200
Utgifter Totalt 847311
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -76509
17 Refusjon -250
Inntekter Totalt -76759
Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt 770552
   
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 184767
11 Forbruk 16527
12 Drift 530
13 Kjøp av tjenester 25157
14 Overføring 2232
Utgifter Totalt 229213
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -2091
17 Refusjon -21252
18 Overføring -235
Inntekter Totalt -23578
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt 205635
   
Oppvekst barn og unge Totalt 976187
   
Helse og velferd  
H&V felles og samordningstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 50147
11 Forbruk 4594
12 Drift -24950
13 Kjøp av tjenester 125288
14 Overføring 8288
Utgifter Totalt 163367
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1500
17 Refusjon -128800
Inntekter Totalt -130300
H&V felles og samordningstjenester Totalt 33067
   
Sykehjemstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 446677
11 Forbruk 29131
12 Drift 5391
Utgifter Totalt 481199
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -78770
17 Refusjon -4870
Inntekter Totalt -83640
Sykehjemstjenester Totalt 397559
   
Enhet for funksjonshemmede  
Utgifter  
10 Lønn 370601
11 Forbruk 13014
12 Drift 2365
14 Overføring 462
Utgifter Totalt 386442
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -12506
17 Refusjon -4010
Inntekter Totalt -16516
Enhet for funksjonshemmede Totalt 369926
   
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering  
Utgifter  
10 Lønn 214528
11 Forbruk 16147
12 Drift 5910
14 Overføring 268
Utgifter Totalt 236853
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -14148
17 Refusjon -754
Inntekter Totalt -14902
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt 221951
   
Helse og rehabiliteringstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 263563
11 Forbruk 16391
12 Drift 5520
13 Kjøp av tjenester 50766
14 Overføring 276
Utgifter Totalt 336516
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10381
17 Refusjon -29427
18 Overføring -252
Inntekter Totalt -40060
Helse og rehabiliteringstjenester Totalt 296456
   
Sosiale tjenester  
Utgifter  
10 Lønn 104210
11 Forbruk 36951
12 Drift 3451
13 Kjøp av tjenester 1610
14 Overføring 132429
15 Finanstransaksjoner 590
Utgifter Totalt 279241
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -58012
17 Refusjon -6912
18 Overføring -9685
19 Finanstransaksjoner -90
Inntekter Totalt -74699
Sosiale tjenester Totalt 204542
   
Helse og velferd Totalt 1523501
   
Kultur og næring  
Utgifter  
10 Lønn 91611
11 Forbruk 14363
12 Drift 2838
13 Kjøp av tjenester 4814
14 Overføring 20772
Utgifter Totalt 134398
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -17093
17 Refusjon -1876
18 Overføring -4118
19 Finanstransaksjoner -120
Inntekter Totalt -23207
Kultur og næring Totalt 111191
   
Byutvikling og teknisk  
Byutvikling  
Utgifter  
10 Lønn 59052
11 Forbruk 2755
12 Drift 8150
13 Kjøp av tjenester 573
14 Overføring 264
15 Finanstransaksjoner 90
Utgifter Totalt 70884
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -33525
17 Refusjon -148
18 Overføring -1000
19 Finanstransaksjoner -1137
Inntekter Totalt -35810
Byutvikling Totalt 35074
   
Fagstab, B&T  
Utgifter  
10 Lønn 5268
11 Forbruk 99
12 Drift -6600
14 Overføring 300
Utgifter Totalt -933
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1200
17 Refusjon -40
Inntekter Totalt -1240
Fagstab, B&T Totalt -2173
   
Teknisk  
Utgifter  
10 Lønn 228413
11 Forbruk 34387
12 Drift -69123
13 Kjøp av tjenester 142777
14 Overføring 26426
15 Finanstransaksjoner 51516
Utgifter Totalt 414396
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -319898
17 Refusjon -2611
18 Overføring -211
19 Finanstransaksjoner -1706
Inntekter Totalt -324426
Teknisk Totalt 89970
   
Byutvikling og teknisk Totalt 122871
   
Organisasjon  
Utgifter  
10 Lønn 97625
11 Forbruk 33961
12 Drift 181
13 Kjøp av tjenester 5383
14 Overføring 1832
Utgifter Totalt 138982
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1837
17 Refusjon -14467
18 Overføring -700
Inntekter Totalt -17004
Organisasjon Totalt 121978
   
Økonomi  
Utgifter  
10 Lønn 38584
11 Forbruk 5390
12 Drift -1384
13 Kjøp av tjenester 11
Utgifter Totalt 42601
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -728
17 Refusjon -185
Inntekter Totalt -913
Økonomi Totalt 41688
Økonomi Totalt 41688
   
Rådmannens staber og fellesutgifter  
Rådmannens stabsenheter  
Utgifter  
10 Lønn 10974
11 Forbruk 2398
12 Drift -9868
13 Kjøp av tjenester 4414
14 Overføring 183
Utgifter Totalt 8101
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1125
Inntekter Totalt -1125
Rådmannens stabsenheter Totalt 6976
   
Kommunens fellesutg. inkl. energi  
Utgifter  
10 Lønn 224530
11 Forbruk 20328
12 Drift -25791
13 Kjøp av tjenester 69274
14 Overføring 55073
Utgifter Totalt 343414
Inntekter  
17 Refusjon -270
19 Finanstransaksjoner -1500
Inntekter Totalt -1770
Kommunens fellesutg. inkl. energi Totalt 341644
   
Eiendom  
Utgifter  
10 Lønn 17508
11 Forbruk 71878
12 Drift 142984
15 Finanstransaksjoner 600
Utgifter Totalt 232970
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt 12109
Inntekter Totalt 12109
Eiendom Totalt 245079
   
Politisk virksomhet  
Utgifter  
10 Lønn 19429
11 Forbruk 4345
12 Drift -320
14 Overføring 2922
Utgifter Totalt 26376
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
17 Refusjon -272
Inntekter Totalt -282
Politisk virksomhet Totalt 26094
   
Rådmannens staber og fellesutgifter Totalt 619793
   
Totalsum 4522714
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 07.01.2021 20:20