Bruk av offentlige torg og uterom

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Bruk av offentlige torg og uterom
Midlertidig torg i Flintergata
Årsleie for fast plass, uten strøm 0 0 0 0,0 %  
Årsleie for fast plass, med strøm 650 650 0 0,0 %  
Månedsleie, uten strøm 0 0 0 0,0 %  
Månedsleie, med strøm 300 300 0 0,0 %  
Dagleie 0 0 0 0,0 %  
Strøm til torgsalg per dag 80 80 0 0,0 %  
Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og øremerkes aktiviteter i og ved Lanternen.
Arrangement Ruten
Leie for salgsplass i desember måned 840 840 0 0,0 %  
Eventuell strømkobling per strømpunkt 80 80 0 0,0 % Pris per dag
Strøm for konsert / tivoli 1100 1100 0 0,0 % Pris per dag
Leie av gategrunn til tivoli 10000 10000 0 0,0 % Pris per dag
Pris på uteservering med alkoholGjelder kun områder med skjenkebevilgning. Per m². Maks kr 30 000 per dag.  10 10 0 0,0 %  Pris per dag
Leie av salgsplass for mobile salgsvogner
Årsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²
 Anbud   Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²
Anbud   Anbud        Inkludert strøm
Årsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²
Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²
Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Uteservering. Priser gjelder for uteservering for enkeltmåneder i sesong.
Pris på leie av gategrunn til uteservering med alkohol 150 150 0 0,0 % Per m² per måned
Pris på leie av gategrunn til uteservering uten alkohol 75 75 0 0,0 % Per m² per måned
Uteservering på årlig basis. Priser forutsetter leieavtale for hele året.
Uteservering med alkohol 50  50  0 0,0 %  Per m² per måned
Uteservering uten alkohol 25  25 0.0 %  Per m² per måned
Gebyr vei
Gebyr gravemelding, per tillatelse 2000 2000 0 0,0 %  
Kontroll gravemelding   1500 1500   Nytt i 2021
Leie av riggplass - Forutsetter vedtak i egen sak til kommunestyret høst 2020
0-8 ukers varighet   20 20   Per m² per uke
9-16 ukers varighet   15 15   Per m² per uke
17-22 ukers varighet   12 12   Per m² per uke
23-32 ukers varighet   10 10   Per m² per uke
33-52 ukers varighet   5 5   Per m² per uke
Fra og med uke 53   2,5 2,5   Per m² per uke
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 07.01.2021 20:36