Oppvekst skole

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020

Vedtatt sats for 2021

Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO 
Hel plass, per måned
Barn nr 1 2860 3010 150 5,2 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2145 2258 113 5,2 %  
Barn nr 3 1430 1505 75 5,2 %  
60 %- plass, per måned
 Barn nr 1 2002 2107 105  5,2 %   
 Barn nr 2  1502 1580 79 5,2 % 

 

 Barn nr 3 1001 1054 53 5,2 % 

 

50 %- plass, per måned
Barn nr 1 1716 1806 90 5,2 %  
Barn nr 2 1287 1355 68 5,2 %  
Barn nr 3 858 903 45 5,2 %  
Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider.
Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage
Hel plass, per måned
Barn nr 1 2431  2559 128 5,2 %  Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2145  2258 113 5,2 %   
Barn nr 3 1430  1505 75 5,2 %   
60 %- plass, per måned
Barn nr 1 1702  1791 89 5,2 %   
Barn nr 2 1502  1580 79 5,2 %   
Barn nr 3 1001  1054 53 5,2 %   
50 %- plass, per måned
Barn nr 1 1459  1535 77 5,2 %   
Barn nr 2 1287  1355 68 5,2 %   
Barn nr 3 858  903 45 5,2 %   
 
Kurs i norsk for betalende deltakere
Dagskurs 7500 8500 1000 13,3 % Per semester
Kveldskurs 5500 0 -5500 -100 % Tilbys ikke lengre. Erstattet med kombikurs
Kombikurs 0 7500 7500 100 % Per semester. Kurset består av kveld og nettbaserte timer
Publisert: 06.06.2017 16:28
Sist endret: 07.01.2021 20:32