Oppvekst barn og unge

Type betalingssats Vedtatt sats for  2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
ForeldrebetalingEn betalingsfri måned i barnehage kommunal barnehage
5 dager 3135 3230 95 3,0 % Sats fastsettes i  statsbudsjettet
4 dager 2774 2857 83 3,0 %  
3 dager 2248 2315 67 3,0 %  
Delt plass 1970 2029 59 3,0 %  
 Mer informasjon om redusert betaling og barnehage finnes på kommunens hjemmesider.
Type betalingssats Vedtatt sats for   2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
KostpengerBarnehagene kan, i samråd med SU, velge høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 300 i kostpenger. kommunal barnehage
5 dager 200/300 200/300 0 0,0 %  
4 dager 160/240 160/240 0 0,0 %  
3 dager 120/180 120/180 0 0,0 %  
Delt plass 100/150 100/150 0 0,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner 
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Engangsmateriell, hygienekostnader, per vaksine      90      90 0 0,0 %  
Første gang konsultasjon 300 300 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon 250 250 0 0,0 %  
Familiekonsultasjon 500 500 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon familie  400 400 0 0,0 %  
Barn under 16 år 200 200 0 0,0 %  
Nytt gult vaksinekort ved gulfeber   100 100 0 0,0 %  
Utskrift vaksinekort 100 100 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 07.01.2021 20:33