Helse og velferd

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold
Maksimal egenbetaling sykehjem 57000 58000 1000 3,6 %  
Fradrag for boutgifterFor hjemmeboende ektefelle. Enslige får fradrag inntil 6 måneder. 1500  1500 0,0 %  
Dag-/nattopphold i sykehjem per dag/natt 90 95 5 5,6 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Korttidsopphold i sykehjem per døgn 170 175 5 2,9 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Husleie omsorgsbolig 6210 6315 105 1,7 % Ny sats fra 1. august 2021
Aktivitetstilbud uten transport 140 150 10 7,1 %  
Aktivitetstilbud med transport 215 240 25 11,6 %  
Praktisk bistand, pris per måned
Inntil 2G 210 210 0 0,0 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Fra 2G til 3G  800 820 20 2,5 %  
Fra 3G til 4G 1580 1620 40 2,5 %  
Over 4G 2050 2100 50 2,4 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 495 per time.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris per måned
EtableringsgebyrTrygghetsalarm, inkludert nøkkelboks for nye brukere 470 480 10 2,1 %  
Inntil 2G 115 120 5 4,3 %  
Fra 2G til 3G  310 315 5 1,6 %  
Fra 3G til 4G 600 610 10 1,7 %  
Over 4G 870 880 10 1,1 %  
Ødelagt eller mistet utstyr må erstattes til selvkost.
Velferdsteknologi, pris per måned
GPS / Mobil trygghetsalarm 200 200 0 0,0 %  
Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 35 36 1 2,9 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 42 43 1 2,4 %  
Middag inkludert emballasje 77 80 3 3,9 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 89 92 3 3,4 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 95 98 3 3,2 %  
Dessert/suppe på senter 20 21 1 5,0 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 24 25 1 4,2 %  
Kaffe 10 10 0 0,0 %  
Risgrøt på senter 36 37 1 2,8 %  
Risgrøt inkludert emballasje 41 42 1 2,4 %  
Abonnement per måned 3310 3432 122 3,7 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler, pris per måned
Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 300 300 0  0,0 %  
Vask av privat tøyPris for Forsand i 2020 er kr 400. Foreslås økt til kr 500 i 2021, og økes til Sandnes nivå i 2022. 600 600 0 0,0 %  
Vask av duker (Forsand) 70 75 5 7,1 %  
Arbeidsreiser
Tilrettelagt arbeid, Kvål og Vågsgjerd 40 40 0 0,0 %  
Fotterapi (Forsand)
Pensjonister/uføre 220 225 5 2,3 %  
Andre 440 450 10 2,3 %  
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 07.01.2021 20:34