Kultur og næring

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020

Vedtatt sats for 2021

Endring i beløp Endring i % Merknader
Utleie ukedager
Små møterom (opptil 10 deltakere) 450 450 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 650 650 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 1500 1500 0 0,0 % Lura og Varatun
Forsamlingslokale (forestilling) 2000 2000 0 0,0 % Lura
Utleie helg 
Små møterom 900 900 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 1300 1300 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 3000 3000 0 0,0 % Lura og Varatun
Store selskapslokaler (forestilling) 4000 4000 0 0,0 % Lura
Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene
Prosentsats provisjon av omsetning 10 10 0 0,0 % Lura, Varatun, L54
Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted
Årspris per m² (romstørrelse 10-12 m²) 600 600 0 0,0 % Varatun
Tillegg selskapslokaler
Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 %  
Tillegg for rigging dagen før 1500 1500 0 0,0 %  
Tillegg ekstradag for opprydning 1500 1500 0 0,0 %  
Renhold 900 900 0 0,0 %  
Renhold, store lokaler (forestilling) 1100 1100 0 0,0 %  
50 prosent rabatt for lag og foreninger

Eiendom skal i løpet av høsten 2020 legge frem en sak om nytt utleieregelverk for kommunale bygg. Prisene for Varatun gård, Lura bydelshus og L54 vil bli berørt av dette.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Kulturskolen
Egenbetaling en til en undervisning 3150 3500 350 11,1 %  
Egenbetaling gruppeundervisning 2600 3000 400 15,4 %  
Egenbetaling kor 600 800 200 33,3 %  
Egenbetaling korps og orkester 600 800 200 33,3 %  
Egenbetaling FoTa-tilbud 1600 1800 200 12,5 %  
Bibliotek og Servicekontoret (kopiering)
Voksne 1. purring 35  50  15  42,9 %   
Voksne 2. purring  80 50  -30  -37,5 %  
Voksne 3. purring 155      0,0 %   Avvikles
Barn 1. purring 10  20  10  100 %  
Barn 2. purring 30  20  -10  -33,3 %  
Barn 3. purring 100      0,0 %  Avvikles
Fakturagebyr 60  60  0,0 %  
Gebyr for tapt lånekort 40  40  0,0 %  
Kopiering per ark A4 svart/hvitt 0,0 %  
Kopiering per ark A4 farger 0,0 %  
Kopiering per ark A3 svart/hvitt 0,0 %  
Kopiering per ark A3 farger 11  11  0,0 %  
Tillegg for bekreftelse rett kopi per ark 10  10  0,0 %  

       

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie lokaler (mandag-torsdag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 9600 10000 400 4,2 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 11100 11500 400 3,6 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 2500 2900 400 0.0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 3100 3500 400 0.0 %  
Foajé SKH 3100 3300 200 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 2500 5500 3000 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 3100 6100 3000 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1100 1300 200 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 1800 2000 200 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 600 800 200 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 800 1000 200 0.0 %  
Kafé 1100 1300 200 0.0 %  
Variabel pris pr solgte billett 15 15 0 0.0 %  
      
Leie lokaler (fredag-søndag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 12200 12600 400 3,3 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 13600 14000 400 2,9 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 3100 3500 400 12,9 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 4400 4800 400 9,1 %  
Foajé SKH 4400 4600 200 4,5 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 4600 7600 3000 65,2 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 6300 9300 3000 47,6 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1800 2000 200 11,1 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 2300 2500 200 8,7 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 800 1000 200 25,0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 1100 1300 200 18,2 %  
Kafé 1800 2000 200 11,1 %  
Variabel pris pr solgte billett 15 15 0 0.0 %  
 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Teknisk grunnutrustning (inntil 6 timer)  
Standard lydanlegg Stor sal SKH 2000 2100 100 5,0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal SKH 1200 1300 100 8,3 %  
Standard lysanlegg Stor sal SKH 2500 2600 100 4,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal SKH 1200 1300 100 8,3 %  
Standard lydanlegg Liten sal SKH 1200 1300 100 8,3 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal SKH 600 700 100 16,7 %  
Standard lysanlegg Liten sal SKH 1200 1300 100 8,3 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal SKH 600 700 100 16,7 %  
Standard lydanlegg Foajé SKH 1900 1300 -600 -31,6 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé SKH 600 700 100 16,7 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé SKH / Kafé Kinokino 600 700 100 16,7 %  
Standard lydanlegg Sal 1 Kinokino 1200 2100 900 75,0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 1 Kinokino 600 1300 700 116,7 %  
Standard lysanlegg Sal 1 Kinokino 1200 2600 1400 116,7 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Sal 1 Kinokino 600 1300 700 116,7 %  
Taleanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 600 600 0 0,0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 2300 2300 0 0,0 %  
      
Teknisk grunnutrustning (inntil 10 timer)  
Standard lydanlegg Stor sal SKH 3000 3100 100 3,3 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal SKH 1900 2000 100 5,3 %  
Standard lysanlegg Stor sal SKH 3300 3400 100 3,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal SKH 1900 2000 100 5,3 %  
Standard lydanlegg Liten sal SKH 1900 2000 100 5,3 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal SKH 900 1000 100 11,1 %  
Standard lysanlegg Liten sal SKH 1900 2000 100 5,3 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal SKH 900 1000 100 11,1 %  
Standard lydanlegg Foajé SKH 1900 2000 100 5,3 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé SKH 600 1000 400 66,7 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé SKH / Kafé Kinokino 600 1000 400 66,7 %  
Standard lydanlegg Sal 1 Kinokino 1900 3100 1200 63,2 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 1 Kinokino 900 2000 1100 122,2 %  
Standard lysanlegg Sal 1 Kinokino 1900 3400 1500 78,9 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Sal 1 Kinokino 900 2000 1100 122,2 %  
Taleanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 800 800 0 0,0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 3400 3400 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Ekstra seter Stor sal (per dag)   
43 ekstra seter i Stor sal 800 850 50 6,3 %  
Omrigg av seter i sal 0 1800 1800   Ny 
      
Instrumenter (per dag)
Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 1900 2200 300 15,8 %  
Flygel - Grotrian-Steinweg 1200 1200 0 0,0 %  
Konsertpiano Yamaha U1 900 900 0 0,0 %  
Stemming av instrument 1900 1900 0 0,0 %  
Stemming av instrument HELG 3700 3700 0 0,0 %  
      
Ekstra utstyr (per dag)
Trådløs mikrofon per sett 700 700 0 0,0 %  
Hazer 550 550 0 0,0 %  
Røykmaskin 350 350 0 0,0 %  
Dansematter 650 650 0 0,0 %  
Dansematter pr rull (pris gjelder ikke salg) 60 60 0 0,0 %  
PC til forestilling 1800 2000 200 11,1 %  
Projektor 1500 1800 300 20,0 %  
      
Personell (per time)
Teknisk leder 600 620 20 3,3 %  
Lydmester 600 620 20 3,3 %  
Lysmester 600 620 20 3,3 %  
Scenemester 600 620 20 3,3 %  
Assisterende tekniker / Rigghjelp 440 450 10 2,3 %  
Arrangementsvert / Betjent 440 450 10 2,3 %  
      
Arrangementsvert / Betjent 440 440 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 07.01.2021 20:35