Andre inntekter

Det budsjetteres med inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med overføringer fra Renovasjonen IKS, Forus Næringspark AS og Odeon kino Stavanger/Sandnes AS i planperioden.

Overføring fra Lyse AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse.

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig på kr 3 milliarder til alle eierkommunene, Sandnes sin andel utgjorde kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 630 millioner i 2021, økende til kr 670 millioner i 2024. I 2020 var utbetalt utbytte fra Lyse på totalt kr 600 millioner for regnskapsåret 2019.

De budsjetterte inntektene fra Lyse AS i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE AS  2021 2022 2023 2024
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19530   19530 19530 19530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 8000  7900 8500 8600
Utbytte (føres i drift) 123000 127000 128900 130900
Totalsum overføring fra Lyse AS 150530 154430 156930 159030
Rente 2,30 % 2,42 % 2,77 % 3,00 %
Utbytte til alle eierkommunene 630000 650000  660000 670000

Overføring fra kommunale foretak

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF var opprinnelig kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Det budsjetteres også med engangsutbytte fra tomteselskapet i 2021.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2021 2022 2023 2024
Ansvarlig lån (kr 130 millioner)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 3000 3000 3100 3100
Engangsutbytte   19000                        -                           -                           -   
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 26333 7333 7433 7433
Rente 3,30 % 3,42 % 3,77 % 4,00 %

Overføring fra andre selskaper

Det budsjetteres med utbytter fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Forus Næringspark AS i planperioden. Det budsjetteres ikke med utbytte fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS i 2021, bakgrunnen for dette er virkninger av Covid-19. Det budsjetteres med kr 1,25 millioner fra selskapet i 2022, økende til kr 1,43 millioner i 2024. Sandnes sin andel utgjør kr 2 millioner fra Renovasjonen IKS og Forus Næringspark AS i 2021.

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2021 2022 2023 2024
Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) - 1250 1340 1430
Renovasjonen IKS (utbytte) 2000 2000 2000 2000
Forus Næringspark AS (utbytte) 2000 3000 4000 4000
Totalsum overføringer fra andre selskap 4000 6250 7340 7430
Publisert: 20.10.2017 11:50
Sist endret: 28.10.2020 13:51