Rådmannens forslag

Rådmannen legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og økonomiplan 2021-2024.

 

Har du innspill til behandlingen av planen kan du sende høringsuttalelse til postmottak@sandnes.kommune.no

Høringsfristen er 27. november 2020.

 

Poltisk behandling av planen

Formannskapet og administrasjonsutvalget 23. november 2020

Kommunestyret 14. desember 2020

Publisert: 15.12.2017 15:42
Sist endret: 05.01.2021 10:06