Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2021-2024 er oppdatert med endringer gjort i kommunestyresak 187/20.

Publisert: 05.01.2021 10:03
Sist endret: 11.01.2021 09:22