Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilsk. Sam. Aksjer Kostnad per år Kommentar
Sandnes sentrum AS X X     kr 600 000 Næringssjefen, samarbeidsprosjekter.
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     kr 15 000 Næringssjefen, ressursgruppe Sandnes.
Maritimt forum X X     kr 10 000 Næringssjefen, ordinær kontingent.
Lysefjorden utvikling AS       X   Sandnes kommune eier 8 aksjer.
Skape X X     kr 5,25 per innbygger Næringssjefen, ny avtale fra juni 2019 til og med 2023.
Region Stavanger BA X X     kr 21 per innbygger Næringssjefen, kontingent satt av årsmøte.
Greater Stavanger X X     kr 35 per innbygger Næringssjefen, partnerskapsavtale 2016-2019. Ny avtale fra og med 2020, samme grunnbeløp med justering i henhold til folketall og deflator.
Stavangerregionen Europakontor, medlem X        kr 1 000 Næringssjefen, inngår i tjenestekjøp på kr 35 per innbygger fra Greater Stavanger AS.
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     kr 228 264 Kommunens fellesutgifter, årskontingent sekretariatstjenester.
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     kr 90 000 Samfunnsplan, årskontingent.
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     kr 7 200 Digitalisering og innovasjon, årskontingent i henhold til kommunestørrelse.
Partnerskap for folkehelse     X     Sunn by, Rogaland FK midler.
Jæren vannområde     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler.
Miljøfyrtårnkommune X X     kr 133 250  Digitalisering og innovasjon, årlig serviceavgift.
Ryfylke friluftsråd, årskontingent X X     kr 14,16 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering.
Jæren friluftsråd, årskontingent X X     kr 14,17 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering.
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     kr 16,07 per innbygger Park, idrett og vei, 4 årig avtale forlenges ut 2020. Justert etter folketall og deflator.
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     kr 16,30 per innbygger Kultur, i henhold til folketall 1. januar og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg.
Blinkfestivalen   X X     Kommunalt tilskudd minimum kr 2,5 millioner ytes av Sandnes tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 15.10.2019 14:39