Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Netto driftsramme per tjenesteområde

 

  Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 909468 952794 956060 959466 964946
Voksenopplæring 12369 12500 12500 12500 12500
Sum Oppvekst skole 921837 965294 968560 971966 977446
      
Oppvekst barn og unge     
Barnehager inkludert fellesutgifter 713334 745122 757162 752272 751972
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 169926 180297 179677 180667 181657
Sum Oppvekst barn og unge 883260 925419 936839 932939 933629
      
Helse og velferd     
H&V felles og samordningstjenester 13128 19807 -5577 12127 61327
Sykehjemstjenester 351069 362331 362331 362331 362331
Enhet for funksjonshemmede 321659 330388 330388 330388 330388
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 210974 211128 211128 211128 211128
Helse og rehabiliteringstjenester 266987 277771 282221 291821 292371
Sosiale tjenester 183333 204260 201460 198860 196060
Sum Helse og velferd 1347150 1405685 1393105 1046655 1453605
      
Kultur og næring     
Kultur og næring 104373 108775 108225 108225 108275
Sum Kultur og næring 104373 108775 108225 108225 108275
      
Byutvikling og teknisk     
Byutvikling 34808 36643 36643 36643 36643
Fagstab, B&T 4576 2171 1441 1441 1441
Teknisk 84602 92022 93172 94872 96172
Sum Byutvikling og teknisk 123986 130836 131256 132956 134256
      
Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering     
Organisasjon 102402 105673 104038 104038 103238
Økonomi 46577 43226 39266 39266 37966
Innovasjon og digitalisering 8946 11964 11904 11904 11904
Sum Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering 157925 160863 155208 155208 153108
      
Sentrale staber     
Rådmannens stabsenheter 22144 158919 156539 161429 161429
Kommunens fellesutgifter inkludert energi 341142 428154 420287 443804 443894
Eiendom 535941 216789 239134 243634 247234
Politisk virksomhet 23435 23481 25146 22671 26001
Sum Sentrale staber 922662 827343 841106 871538 878558
      
Sum drift 4461193 4524215 4534299 4579487 4638877
      
Kalkulatoriske renter og avskrivninger -51554 -53671 -57962 -60301 -60165
Konsesjonskraft   -30000 -30000 -30000 -30000
Totalt 4409639 4440544 4446337 4489186 4548712
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 04.01.2020 11:32