Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilsk. Sam. Aksj. Kostnad pr år Kommentar
Sandnes sentrum AS X X     kr 600 000 Næringssjefen, samarbeidsprosjekter.
Næringsforeningen i Stavanger regionen X       kr 15 000 Næringssjefen, ressursgruppe Sandnes.
Maritimt forum X X     kr 10 000 Næringssjefen, ordinær kontingent.
Lysefjorden utvikling AS       X   Sandnes kommune eier 8 aksjer.
Jæren produktutvikling/Skape.no X X     kr 151 318 Næringssjefen, individuell veiledning.
Region Stavanger BA X X     kr 21 pr innbygger Næringssjefen, kontingent satt av årsmøte.
Greater Stavanger X X     kr 35 pr innbygger Næringssjefen, partnerskapsavtale 2016-2019.
Stavangerregionen Europakontor, medlem X         Næringssjefen, inngår i tjenestekjøp på kr 35 pr innbygger fra Greater Stavanger AS.
Måltidets hus AS       X kr 1 500 Næringssjefen, under avvikling.
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     kr 228 264 Kommunens fellesutgifter, årskontingent sekretariatstjenester.
WHO's europeiske nettverk av sunne byer X X     USD 6000 Sunn by, årskontingent. Utgår jamfør vedtak bsak 198/17. Medlemsskapet etter 2018 fornyes ikke.
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     kr 90 000 Sunn by, årskontingent.
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     kr 6 220 Sunn by, årskontingent i henhold til kommunestørrelse.
Partnerskap for folkehelse     X     Sunn by, Rogaland FK midler.
Jæren vannområde     X     Sunn by, Rogaland FK midler.
Miljøfyrtårnkommune X X       Framtidens byer midler.
Ryfylke friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,78 pr innbygger Bymiljø, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering.
Jæren friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,78 pr innbygger Bymiljø, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering.
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     kr 15,63 pr innbygger Bymiljø, 4 årig avtale forlenges ut 2019. Justert etter folketall og deflator.
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     kr 15,90 pr innbygger Kultur, i henhold til folketall 1. januar og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg.
Sekretariatet bypakke Nord-Jæren     X   kr 342 000 Kommmunens fellesutgifter og sekretariat, avgrenses ved utgangen av året.
Blinkfestivalen   X X     Kommunalt tilskudd minimum kr 1,2 millioner ytes av Sandnes tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 16.10.2018 12:46