Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilsk. Sam. Aksj. Kostnad per år Kommentar
Sandnes sentrum AS X X     kr 600 000 Næringssjefen, samarbeidsprosjekter
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     kr 15 000 Næringssjefen, ressursgruppe Sandnes
Maritimt forum X X     kr 10 000 Næringssjefen, ordinær kontingent
Lysefjorden utvikling AS       X   Sandnes kommune eier 8 aksjer 
Jæren produktutvikling/Skape.no X X     kr 160 000 Næringssjefen, individuell veiledning
Skape.no X X      kr 1,25 per innbygger Betales via tilskudd JP/kurs etablering
Region Stavanger BA X X     kr 21 per innbygger Næringssjefen, kontingent satt av årsmøte
Greater Stavanger X X     kr 35 per innbygger Næringssjefen, partnerskapsavtale 2016-2019
Stavangerregionen Europakontor, medlem X       kr 1 000 Næringssjefen, ordinær kontingent
Måltidets hus AS   X   X kr 1 500 Næringssjefen, under avvikling
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     kr 228 264 Kommunens fellesutgifter, årskontingent sekretariatstjenester
WHO's europeiske nettverk av sunne byer X X     USD 6000 Sunn by, årskontingent
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     kr 90 000 Sunn by, årskontingent
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     kr 6 220 Sunn by, årskontingent i henhold til kommunestørrelse
Partnerskap for folkehelse     X     Sunn by, Rogaland FK midler
Jæren vannområde     X     Sunn by, Rogaland FK midler
Miljøfyrtårnkommune X X       Framtidens byer midler
Ryfylke friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,43 per innbygger Bymiljø, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Jæren friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,43 per innbygger Bymiljø, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     kr 15,23 per innbygger Bymiljø, 4 årig avtale ut 2018. Justert etter folketall og deflator
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     kr 15,60 per innbygger Kultur, i henhold til folketall 1. januar og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg
Transportplan Jæren, andel felles utgifter     X   kr 504 400 Kommmunens fellesutgifter, andel av felles utredninger
Tour Des Fjords     X   kr 200 000 Tilrettelegging fra teknisk, via formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger 
Blinkfestivalen   X X     Kommunalt tilskudd minimum kr 1,2 millioner ytes av Sandnes Tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 20.10.2017 09:43