Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Netto driftsramme per tjenesteområde

Tusen kroner

  Oppr. vedtatt budsjett 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Rådmannens forslag 2021
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 933602 974048 981450 986673 993954
Voksenopplæring 17532 17418 17418 17418 17418
Sum oppvekst skole 951134 991466 998868 1004091 1011372
      
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkludert fellesutgifter 674246 702979 711959 713029 721509
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 164717 166932 166932 166932 166932
Sum oppvekst barn og unge  838963 869911 878891 879961 888441
      
Levekår
Levekår felles og samordningstjenester 57661 49291 56849 61497 63225
Omsorgstjenester 533286 569778 569778 569778 569778
Enhet for funksjonshemmede 293110 294961 294961 294961 294961
Helse og rehabiliteringstjenester 232851 268829 279279 279769 280279
Sosiale tjenester 248492 233001 230401 227601 224801
Sum levekår  1365400 1415860 1431268 1433606 1433044
      
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 31314 35219 34524 34099 33024
Byutvikling 34313 36321 35961 35961 35961
Kultur, bibliotek og kulturskole 75650 79963 79103 79453 79453
Sum kultur og byutvikling  141277 151503 149588 149513 148438
      
Teknisk, organisasjon og økonomi
Teknisk 91594 103039 103619 108594 109094
Organisasjon 92524 96427 94487 93997 93047
Økonomi 39232 42694 42464 42234 42234
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 223350 242160 240570 244825 244375
      
Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter
Rådmannens stabsenheter 23426 30984 29884 28619 28691
Kommunens fellesutg. inkl. energi 344480 377164 373748 366605 366620
Eiendom 142306 147446 200939 238914 266646
Politisk virksomhet 21194 19659 22539 19659 21554
Sum rådmann og fellesutgifter  531406 575253 627110 653797 683511
      
Sum drift 4051530 4246153 4326295 4365793 4409181
      
Kalkulatoriske avskrivinger -45294 -45861 -50264 -52827 -56082
      
Totalt 4006236 4200292 4276031 4312966 4353099
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo