VAR og øvrige gebyrer

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 4,32 4,32 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (næring) 4,32 4,32 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring 6,1 6,7 0,6 9,8 %  
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (per m² bruksareal) 20 22 2 10,0 %  
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (per m² bruksareal) 60 65 5 8,3 %  
Vannmålerleie per år 300 150 -150 -50,0 %  
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 260 260 0 0,0 %  
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 5500 5500 0 0,0 %  
Avløpsgebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 7,7 7,7 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (Næring) 7,7 7,7 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring 10,6 12 1,4 13,2 %  
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) 20 22 2 10,0 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) 60 65 5 8,3 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 260 260 0 0,0 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum)  6000 6000 0 0,0 %  
Renovasjonsgebyr
3-beholder system, standardgebyr 2610 2610 0 0,0 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
140 l restavfall 1160 1160 0 0,0 %  
140 l bioavfall 580 580 0 0,0 %  
140/240 l papir/papp 290 290 0 0,0 %  
3-beholder system, store beholdere 3770 3770 0 0,0 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
240 l restavfall 1740 1740 0 0,0 %  
240 l bioavfall 1160 1160 0 0,0 %  
140/240 l papir/papp 290 290 0 0,0 %  
3-beholder system, andre gebyr
660 l restavfall 4640 4640 0 0,0 %  
1100 l restavfall 9280 9280 0 0,0 %  
660 l papir/papp 870 870 0 0,0 %  
1100 l papir/papp 1740 1740 0 0,0 %  
Utkjøring av avfallbeholdere (per beholder) 160 160 0 0,0 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 40 40 0 0,0 %  
Nedgravde løsninger 2030 2030 0 0,0 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 1450 1450 0 0,0 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 1740 1740 0 0,0 %  
Nøkkelbrikker 56 56 0 0,0 %  
Ekstrasekk, avfall 48 48 0 0,0 %  
Hytte- og øyrenovasjon 1312 1312 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6000 6000 0 0,0 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 15000 15000 0 0,0 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 24000 24000 0 0,0 %  
Avløpsanlegg, saks-og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5000 5000 0 0,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8000 8000 0 0,0 %  
Endring av tillatelse 1500 1500 0 0,0 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3000 3000 0 0,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriften. (per time medgått) 1000 1000 0 0,0 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år 1920 1768 -152 -7,9 %  
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming 2688 2648 -40 -1,5 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år 2080 1912 -168 -8,1 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming 2912 2872 -40 -1,4 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år 3440 3160 -280 -8,1 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming 3584 3544 -40 -1,1 %  
Slamavskillere over 10 m³ 3440 3160 -280 -8,1 %  
Fritids slamskiller - tømming hver 4.år 480 664 184 38,3 %  
Minirenseanlegg - årlig tømming 2560 2648 88 3,4 %  
Minirenseanlegg - tømming på bestilling - 3180 - - Ny i vedlegget
Asfaltering 
Asfaltering < 100 m² pris per m² eks mva. 400 400 0 0,0 %  
Asfaltering > 100 m² pris per m² eks mva.  250 250 0 0,0 %  
Minstepris < 5 m²  eks mva.   1750 1750 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) 306 314 8 2,6 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) 320 330 10 3,1 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) 75 77 2 2,7 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute (eks mva) 100 105 5 5,0 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50% administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 600 615 15 2,5 %  
Tilsyn med avvik 1200 1230 30 2,5 %  
Graving på offentlig grunn
Adm. gebyr per tillatelse 1500 1500 0 0,0 %  
Minstesats forringelsegebyr 600 600 0 0,0 %  
Forringelsesgebyr Vei kl l. Per m² 60 60 0 0,0 %  
Forringelsesgebyr Vei kl ll. Per m² 50 50 0 0,0 %  
Graving i parkarealer. Per m² 30 30 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 08.01.2018 12:49