Oppvekst barn og unge

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling kommunal barnehage
5 dager 2730 2910 180 6,6 % Ihht. statsbudsjettet
4 dager 2420 2580 160 6,6 %  
3 dager 1960 2090 130 6,6 %  
Delt plass 1720 1830 110 6,4 %  
Kostpenger kommunal barnehage
Barnehagene kan, i samråd med SU, velg høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 200 i kostpenger.
5 dager 200/300 200/300 0    
4 dager 160/240 160/240 0    
3 dager 120/180 120/180 0    
Delt plass 100/150 100/150 0    
1 betalingsfri måned     

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner 
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Engangsmateriell, hygienekostnader, o.l. pr vaksine      90      90 0 0,0 %  
1.gang konsultasjon  250 250 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon     200 200 0 0,0 %  
Familiekonsultasjon   450  450 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon familie  350 350 0 0,0 %  
Barn under 16 år  150 150 0 0,0 %  
Nytt gult vaksinekort v/gulfeber   100 100 0 0,0 %  
Utskrift vaksinekort 100 100 0 0,0 %  

Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo