Kultur og byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus
Utleie ukedager
Små møterom (opptil 10 deltakere) 400 400 0 0,0 % Lura, varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 600 600 0 0,0 % Lura, varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 1250 1250 0 0,0 % Lura og Varatun
Forsamlingslokale (forestilling) 1500 1500 0 0,0 % Lura
Utleie helg 
Små møterom 800 800 0 0,0 % Lura, varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 1200 1200 0 0,0 % Lura, varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 2500 2500 0 0,0 % Lura og Varatun
Store selskapslokaler (forestilling) 3000 3000 0 0,0 % Lura
Tillegg
Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 %  
Tillegg for rigging dagen før 1250 1250 0 0,0 %  
Tillegg ekstradag for opprydning 1250 1250 0 0,0 %  
Renhold, store selskapslokaler (forestilling) 1000 1000 0 0,0 %  
Renhold, selskapslokaler 800 800 0 0,0 %  
50 prosent rabatt for lag og foreninger
Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Kulturskolen
Egenbetaling en til en undervisning 3150 3150 0 0,0 %  
Egenbetaling gruppeundervisning 2600 2600 0 0,0 %  
25% søskenmoderasjon innføres fra 1.1.2012.
Bibliotek og Servicekontoret (kopiering)
Voksne 1. purring                35                35 0 0,0 %  
Voksne 2. purring                80                80 0 0,0 %  
Voksne 3. purring              155              155 0 0,0 %  
Barn 1. purring                10                10 0 0,0 %  
Barn 2. purring                20                20 0 0,0 %  
Barn 3. purring              100              100 0 0,0 %  
Fakturagebyr                60                60 0 0,0 %  
Gebyr for tapt lånekort                25                25 0 0,0 %  
Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt                  2                  2 0 0,0 %  
Kopiering pr. ark A4 farger                  5                  5 0 0,0 %  
Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt                  3                  3 0 0,0 %  
Kopiering pr. ark A3 farger                10                10 0 0,0 %  
Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark                  5                  5 0 0,0 %  

Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo