Medlemskap og tilskudd

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bedrift/Organisasjon Medlemskap Tilskudd Samarbeid Aksjonær Kostnad per år Kommentar
Sandnes Sentrum AS X X     kr 300 000 Næringssjefen, Samarbeidsprosjekter
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     kr 15 000 Næringssjefen, Ressursgruppe Sandnes
Maritimt forum X X     kr 10 000 Næringssjefen, Ordinær kontingent
Lysefjorden Utvikling AS       X   Sandnes kommune eier 8 aksjer 
Jæren Produktutvikling/Skape.no X X     kr 160 000 Næringssjefen, Individuell veiledning
Skape.no X X     kr 1,25 per innbygger Betales via tilskudd JP/kurs etablering
Region Stavanger BA X X     kr 21 per innbygger Næringssjefen, Kontingent satt av årsmøte
Greater Stavanger X X     kr 35 per innbygger Næringssjefen, Partnerskapsavtale 2016-2019
Stavangerregionen Europakontor, medlem X       kr 1 000 Næringssjefen, Ordinær kontingent
Måltidets Hus AS   X   X kr 1 500 Næringssjefen, 20% av aksjepost på 7 aksjer
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     kr 228 264 Kommunens fellesutgifter, Årskontingent sekretærtjenester
WHO's europeiske nettverk av sunne byer X X     USD 6000 Sunn by, Årskontingent
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     kr 90 000 Sunn by, Årskontingent
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     kr 6 220 Sunn by, Årskontingent i henhold til kommunestørrelse
Pilotkommune Universell utforming     X     Sunn by, Rogaland FK midler
Partnerskap for folkehelse     X     Sunn by, Rogaland FK midler
Jæren vannområde     X     Sunn by, Rogaland FK midler
Miljøfyrtårnkommune X X       Fremtidens byer midler
Ryfylke Friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,44 per innbygger Bymiljø, I henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Jæren Friluftsråd, årskontingent X X     kr 13,44 per innbygger Bymiljø, I henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     kr 15,22 per innbygger Bymiljø, 4 årig avtale. Justert etter folketall og deflator
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     kr 15,05 per innbygger Kultur og fritid, I henhold til folketall 1. januar og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg
Transportplan Jæren, andel felles utgifter     X   kr 263 000 Kommunens fellesutgifter, Andel av felles utredninger
Tour Des Fjords     X   kr 200 000 Tilrettelegging fra Teknisk, via Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger 
Blinkfestivalen   X X     Kommunalt tilskudd minimum. kr 1,2 millioner ytes av Sandnes Tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 06.06.2017 16:29

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo