Levekår

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


  Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Endring
Gandsfjord eldresenter 3305000 3532000 227000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Figgjo eldresenter 217000 241000 24000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Mossiges Minde 3046000 3263000 217000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Høle eldresenter 252000 271000 19000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Høyland eldresenter 264000 296000 32000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Huset Vårt bo- og servicesenter 5815000 6066000 251000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Høyland sykevaktsordning 963000 1086000 123000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Mental Helse 515000 515000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Senter Mot Seksuelle Overgrep 220000 225000 5000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall
Kirkens SOS 110000 110000 0
Krisesenteret 888000 926000 38000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Justeres etter folketall
Indeksreguleres
Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune.
Veiledningssenteret 480000 480000 0
CRUX oppfølgingssenter 830000 830000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres
Stiftelsen huset / Funkishuset 2500000 2500000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale
Kompasset Blå Kors 200000 150000 -50000
Pårørendesenteret 0 100000 100000
Røde kors- nettverk etter soning 0 80000 80000
Flyktninglageret 0 35000 35000
Klippen no 13 20000 20000 0
KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid 50000 0 -50000
SEIF, selvhjelp innvandrere og flyktninger 40000 0 -40000
Byprestene 30000 0 -30000
Rogaland ME 30000 30000 0
Kreftomsorg Rogaland 20000 0 -20000
Sykkel mot kreft 10000 0 -10000
Musikkprosjekt krafttak 30000 30000 0
Hjerte for Sandnes 30000 0 -30000
Sandnes turlag 39000 0 -39000
Gate fritidsklubb 10000 0 -10000
Hommersåk kulturpark 20000 0 -20000
Kirkelig dialogsenter 0 41000 41000
Udisponerte midler 0 0  
Udisponerte midler kan fordeles av politikerne
Sum 19 934 000 20 827 000 893 000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 06.06.2017 16:30

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo