VAR og øvrige gebyrer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 4,32 4,32 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (næring) 4,32 4,32 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring 5,59 6,1 0,51 9,1 %  
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (per m² bruksareal) 15 20 5 33,3 %  
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (per m² bruksareal) 50 60 10 20,0 %  
Vannmålerleie per år 333 300 -33 -9,9 %  
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 250 260 10 4,0 %  
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 5 000 5 500 500 10,0 %  
Avløpsgebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 7,7 7,7 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (Næring) 7,7 7,7 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring 9,97 10,6 0,63 6,3 %  
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) 15 20 5 33,3 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) 50 60 10 20,0 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 250 260 10 4,0 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 5 000 6 000 1 000 20,0 %  
Renovasjonsgebyr
3-beholder system, standardgebyr 2 610 2 610 0 0,0 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
140 l restavfall 1 160 1 160 0 0,0 %  
140 l bioavfall 580 580 0 0,0 %  
140/240 l papir/papp 290 290 0 0,0 %  
3-beholder system, store beholdere 3 770 3 770 0 0,0 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
240 l restavfall 1 740 1 740 0 0,0 %  
240 l bioavfall 1 160 1 160 0 0,0 %  
140/240 l papir/papp 290 290 0 0,0 %  
3-beholder system, andre gebyr
660 l restavfall 4 640 4 640 0 0,0 %  
1 100 l restavfall 9 280 9 280 0 0,0 %  
660 l papir/papp 870 870 0 0,0 %  
1 100 l papir/papp 1 740 1 740 0 0,0 %  
Utkjøring av avfallbeholdere (per beholder) 160 160 0 0,0 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 40 40 0 0,0 %  
Nedgravde løsninger 2 320 2 030 -290 -12,5 %  
Grunngebyr 580 580 0 0,0 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 1 740 1 450 -290 -16,7 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 2 030 1 740 -290 -14,3 %  
Nøkkelbrikker 56 56 0 0,0 %  
Ekstrasekk, avfall 48 48 0 0,0 %  
Hytte- og øyrenovasjon 1 312 1 312 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrørende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6 000 6 000 0 0,0 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 15 000 15 000 0 0,0 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 24 000 24 000 0 0,0 %  
Avløpsanlegg, saks-og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5 000 5 000 0 0,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8 000 8 000 0 0,0 %  
Endring av tillatelse 1 500 1 500 0 0,0 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3 000 3 000 0 0,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriften. (per time medgått) 1 000 1 000 0 0,0 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ 2 160 1 920 -240 -11,1 %  
Slamavskiller 5-7 m³ 2 630 2 080 -550 -20,9 %  
Slamavskiller 8-10 m³ 2 890 2 560 -330 -11,4 %  
Slamavskillere over 10 m³ 3 880 3 440 -440 -11,3 %  
Fritids slamskiller 340 480 140 41,2 %  
Minirenseanlegg 4 140 2 560 -1 580 -38,2 %  
Asfaltering 
Asfaltering < 100 m² pris per m² eks mva. 350 400 50 14,3 %  
Asfaltering > 100 m² pris per m² eks mva.  220 250 30 13,6 %  
Minstepris < 5 m²  eks mva.   3 850 1 750 -2 100 -54,5 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg eks mva. 300 306 6 2,0 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer eks mva. 312 320 8 2,6 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute eks mva. 72 75 3 4,2 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute eks mva. 100 100 0 0,0 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50% administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 600 600 0 0,0 %  
Tilsyn med avvik 1 200 1 200 0 0,0 %  
Graving på offentlig grunn
Adm. gebyr per tillatelse 1 500 1 500 0 0,0 %  
Minstesats forringelsegebyr 600 600 0 0,0 %  
Forringelsesgebyr Vei kl l. Per m² 60 60 0 0,0 %  
Forringelsesgebyr Vei kl ll. Per m² 50 50 0 0,0 %  
Graving i parkarealer. Per m² 30 30 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 06.06.2017 16:24

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo