Eiendom

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette området omfatter tilskudd til områder som ikke er omfattet av internhusleie (hovedsakelig vaktmestertjenester, energi og renhold) i Sandnes eiendomsselskap KF og økning i kommunens utgifter til internhusleie.

I basisbudsjettet ligger internhusleiene budsjettert på den enkelte enhet. Varslede økninger i utgiftene til internhusleier (KPI-justering) og internhusleier til nye bygg som er planlagt tatt i bruk i perioden foreslås i kommunens økonomiplan for 2017-2020 budsjettert i en samlet sum på dette området. Økning i husleiene for de ulike byggene vil senere bli budsjettjustert administrativt ut på tjenesteområdene som bruker byggene i forbindelse med postering av internhusleiene.

Effektiviseringstiltak på energi realiseres ved investeringer i energiøkonomiske tiltak, som på sikt vil redusere energiutgiftene. Arbeidet er i tråd med kommunens energi- og klimahandlingsplan. Det er forsinkelse i enøk-prosjektene. Det ble i sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 vedtatt at innsparingskravet skulle reduseres med kr 6 millioner i 2016, kr 4 millioner i 2017, redusert til kr 2 millioner i 2018 og deretter skal innsparingene realiseres som opprinnelig planlagt.

Økonomi drift

Tusen kroner

Eiendom Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 390644 390644 390644 390644
Lønns- og pensjonsendring 0 0 0 0
Helårseffekt av tiltak -3678 -3678 -3678 -3678
Interne endringer mellom enheter -288996 -288996 -288996 -288996
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 97970 97970 97970 97970
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 59083 107191 161457 186519
Innsparing/effektivisering -14747 -16003 -17779 -17689
Driftsrammer 2017-2020 142306 189158 241648 266800
Publisert: 06.06.2017 15:02
Sist endret: 06.06.2017 15:02

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo