Netto driftsresultat, konsern

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

Netto driftsresultat 2017-2020, konsern 2017 2018 2019 2020
Skatt 2319000 2375000 2405000 2438000
Rammetilskudd 1540000 1547000 1560000 1575000
Øvrige driftsinntekter 1008116 959022 997820 974326
Sum driftsinntekter, bykassen 4867116 4881022 4962820 4987326
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 3000 3000
Driftsinntekter Sandnes Parkering KF 18643 18590 18548 18523
Driftsinntekter Sandnes kunst- og kulturhus KF 28324 28324 28324 28324
Driftsinntekter Sandnes Havn KF 13600 13700 14000 14200
Driftsinntekter Sandnes eiendomsselskap KF 475390 529210 594200 635130
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 538957 592824 658072 699177
Sum driftsinntekter, konsern 5406073 5473846 5620892 5686503
 
Sum driftsutgifter, bykassen 5001138 4998301 5065269 5087078
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 11000 12000 12000 12000
Driftsutgifter Sandnes Parkering KF 17578 17578 17578 17578
Driftsutgifter Sandnes kunst- og kulturhus KF 28444 28444 28444 28444
Driftsutgifter Sandnes Havn KF 13100 13100 13400 13600
Driftsutgifter Sandnes eiendomsselskap KF 322860 343420 363540 387810
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 392982 414542 434962 459432
Sum driftsutgifter, konsern 5394120 5412843 5500231 5546510
 
Brutto driftsresultat, bykassen -134022 -117279 -102449 -99752
Brutto driftsresultat, kommunale foretak 145975 178282 223110 239745
Brutto driftsresultat, konsern 11953 61003 120661 139993
 
Netto finansutgifter, bykassen 67005 64367 95497 84824
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 4000 4000 4000 4000
Netto finansutgifter, Sandnes Parkering KF 323 323 323 323
Netto finansutgifter, Sandnes kunst- og kulturhus KF 120 120 120 120
Netto finansutgifter, Sandnes Havn KF 4500 4400 4400 4600
Netto finansutgifter, Sandnes eiendomsselskap KF -152530 -185790 -230660 -247320
 
Motpost avskrivninger, bykassen 67000 69000 71000 74000
Netto driftsresultat, bykassen -17 16088 64048 59072
Netto driftsresultat, kommunale foretak 2388 1335 1293 1468
Netto driftsresultat, konsern 2371 17423 65341 60540
Netto driftsresultat, bykassen i % 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 1,1 %
Publisert: 06.06.2017 17:06
Sist endret: 06.06.2017 17:06

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo