Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 Netto driftsramme per tjenesteområde

Tusen kroner

  Oppr. vedtatt budsjett 2016 Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 809761 926002 942406 946135 946417
Voksenopplæring 14353 17532 17532 17532 17532
Sum oppvekst skole 824114 943534 959938 963667 963949
 
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkl fellesutgifter 657056 685846 679016 668058 657416
PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester  165972 164717 164273 164273 164273
Sum oppvekst barn og unge  823028 850563 843289 832331 821689
 
Levekår
Levekår felles 79736 57661 71399 75057 79705
Omsorgstjenester 708740 533286 533286 533286 533286
Enhet for funksjonshemmede 63042 293110 298610 298610 298610
Helse- og rehabiliteringstjenester  204908 232651 232651 242651 242651
Sosiale tjenester  166754 248492 245392 243067 241092
Sum levekår  1223180 1365200 1381338 1392671 1395344
 
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 16324 31314 31264 31154 29654
Byutvikling  36343 34313 34163 33803 33803
Kultur, bibliotek og kulturskole  63300 75650 75650 75650 75650
Sum kultur og byutvikling  115967 141277 141077 140607 139107
 
Teknisk, organisasjon og økonomi
Teknisk 71866 91844 92044 91629 90854
Organisasjon  88015 92524 90594 90174 89684
Økonomi   41815 39232 39455 39225 38995
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 201696 223600 222093 221028 219533
 
Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter
Rådmannens stabsenheter  22630 23926 23926 22626 20896
Eiendom 390644 142306 189158 241648 266800
Kommunens fellesutg. inkl energi 255390 359480 348974 347261 345908
Politisk virksomhet 19898 21194 19299 22079 19299
Sum rådmann og fellesutgifter  688562 546906 581357 633614 652903
 
Sum drift 3876547 4071080 4129092 4183918 4192525
 
Kalkulatoriske avskrivninger -43036 -45294 -48246 -51210 -54060
 
TOTALT 3833511 4025786 4080846 4132708 4138465
Publisert: 06.06.2017 17:07
Sist endret: 06.06.2017 17:07

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo