Levekår

  Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Endring
Eldresenter
Gandsfjord seniorsenter 3601000 3679000 78000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Figgjo Helselags eldresenter 246000 303000 57000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Mossiges Minde seniorsenter 3337000 3423000 86000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høle eldresenter 275000 333000 58000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Austrått seniorsenter 303000 440000 137000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Huset Vårt bo- og servicesenter 6159000 6261000 102000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høyland sykevaktsordning 1113000 1154000 41000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Sum eldresenter 15034000 15593000 559000
  Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett  2019 Endring
Lag og organisasjoner
Mental Helse 515000 515000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Senter Mot Seksuelle Overgrep 225000 230000 5000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall.
Kirkens SOS 110000 130000 20000
Krisesenteret 1055000 1182000 127000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres og justeres etter folketall.
Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune.
Veiledningssenteret 460000 470000 10000
CRUX oppfølgingssenter 875000 925000 50000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres.
Stiftelsen huset / Funkishuset 2525000 2562000 37000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Kompasset Blå Kors 120000 120000 0
Pårørendesenteret 90000 100000 10000
Røde kors - nettverk etter soning 70000 70000 0
Flyktninglageret 20000 0 -20000
Klippen no 13 20000 40000 20000
Kirkelig dialogsenter 35000 35000 0
Musikkprosjekt krafttak 50000 20000 -30000
LPP 8000 8000 0
VfB 8000 8000 0
PsykOpp 6000 6000 0
Rogaland ME 50000

50000

0
SEIF 20000 40000 20000
Hjerte for Sandnes 30000 40000 10000
Matsentralen Rogaland 0 300000 300000
Kreftomsorg Rogaland 0 20000 20000
Kirkens bymisjon 0 40000 40000
Gateuristen 0 25000 25000
Udisponerte midler 2000 2000 0
Udisponerte midler kan fordeles av politikerne.
Sum lag og organisasjoner 6294000 6938000 644000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 14.12.2018 10:32