Netto driftsresultat, konsern

Tusen kroner

Netto driftsresultat 2019-2022, konsern 2019 2020 2021 2022
Skatt 2436000 2488000 2544000 2603000
Rammetilskudd 1746000 1766000 1787000 1806000
Øvrige driftsinntekter 1022386 1008807 987768 960174
Sum driftsinntekter, bykassen 5204386 5262807 5318768 5369174
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 3000  3000  3000  3000 
Driftsinntekter Sandnes parkering KF 17552  17510  17485  17471 
Driftsinntekter Sandnes kunst- og kulturhus KF 28933  28933  28933  28933 
Driftsinntekter Sandnes havn KF 15000  15000 15000  15000 
Driftsinntekter Sandnes eiendomsselskap KF 581320  620400  668170  704120 
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 645805  684843  732588  768524 
Sum driftsinntekter, konsern 5850191  5947650  6051356  6137698 
 
Sum driftsutgifter, bykassen 5359059 5391241 5467094 5502884
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 9593 10574 10574 10574
Driftsutgifter Sandnes parkering KF 17171 17171 17171 17171
Driftsutgifter Sandnes kunst- og kulturhus KF 29053 29053 29053 29053
Driftsutgifter Sandnes havn KF 14900 15000 15000 15000
Driftsutgifter Sandnes eiendomsselskap KF 475940 485250 496210 502180
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 546657 557048 568008 573978
Sum driftsutgifter, konsern 5905716 5948289 6035102 6076862
     
Brutto driftsresultat, bykassen -154673 -128434 -148326 -133710
Brutto driftsresultat, kommunale foretak 99148 127795 164580 194546
Brutto driftsresultat, konsern -55525 -639 16254 60836
 
Netto finansutgifter, bykassen 119600 108578 106602 107878
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 4000 6000
Netto finansutgifter, Sandnes parkering KF 0 0 0 0
Netto finansutgifter, Sandnes kunst- og kulturhus KF 120 120 120 120
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 5300 5100 5100 5100
Netto finansutgifter, Sandnes eiendomsselskap KF -105380 -135150 -171960 -201940
 
Motpost avskrivninger, bykassen 71000 74000 77000 80000
Netto driftsresultat, bykassen 35927 54144 35276 54168
Netto driftsresultat, kommunale foretak 2188 865 1840 3826
Netto driftsresultat, konsern 38115 55009 37116 57994
Netto driftsresultat, bykassen i % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,0 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,7 % 0,9 % 0,6 % 0,9 %
Publisert: 06.06.2017 16:33
Sist endret: 18.10.2018 14:11