Driftsrammer

Driftsrammer per delområde 

OPPVEKST SKOLE  Rådmannens forslag 2019
Ordinær grunnskoleopplæring og SFO inkludert fellesutgifter 
10 Lønn 838678
11 Forbruk 64209
12 Drift 2752
13 Kjøp av tjenester 28933
Sum utgifter  934572
16 Egenbetaling/salgsinntekt -46948
17 Refusjon -6580
18 Overføring -135
Sum inntekter  -53663
Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring og SFO inkludert fellesutgifter 880909
  
Voksenopplæring 
10 Lønn 37643
11 Forbruk 1727
12 Drift 229
Sum utgifter  39599
17 Refusjon -27393
18 Overføring -540
Sum inntekter  -27933
Netto ramme voksenopplæring  11666
  
Netto ramme oppvekst skole  892575
  
OPPVEKST BARN OG UNGE 
Barnehager inkludert fellesutgifter 
10 Lønn 377552
11 Forbruk 21202
12 Drift 5883
13 Kjøp av tjenester 373627
14 Overføring 1200
Sum utgifter  779464
16 Egenbetaling/salgsinntekt -72690
17 Refusjon -580
Sum inntekter  -73270
Netto ramme barnehager inkludert fellesutgifter  706194
  
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 
10 Lønn 155971
11 Forbruk 15452
12 Drift 3672
13 Kjøp av tjenester 13767
14 Overføring 2230
Sum utgifter  191092
16 Egenbetaling/salgsinntekt -2059
17 Refusjon -21757
18 Overføring -235
Sum inntekter  -24051
Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester  167041
  
Netto ramme oppvekst barn og unge  873235
  
LEVEKÅR 
Levekår felles og samordningstjenester 
10 Lønn 61040
11 Forbruk 4160
12 Drift -6660
13 Kjøp av tjenester 79950
14 Overføring 6500
Sum utgifter  144990
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1772
17 Refusjon -121647
Sum inntekter  -123419
Netto ramme levekår felles og samordningstjenester 21571
  
Sykehjemstjenester 
10 Lønn 436414
11 Forbruk 39880
12 Drift 6691
Sum utgifter  482985
16 Egenbetaling/salgsinntekt -62108
17 Refusjon -3314
Sum inntekter  -65422
Netto ramme sykehjemstjenester  417563
  
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 
10 Lønn 142351
11 Forbruk 13475
12 Drift 1400
14 Overføring 186
Sum utgifter  157412
16 Egenbetaling/salgsinntekt -22153
Sum inntekter  -22153
Netto ramme enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 135259
  
Enhet for funksjonshemmede 
10 Lønn 347715
11 Forbruk 15303
12 Drift 5297
13 Kjøp av tjenester 51602
14 Overføring 476
Sum utgifter  420393
16 Egenbetaling/salgsinntekt -15408
17 Refusjon -8965
Sum inntekter  -24373
Netto ramme enhet for funksjonshemmede   396020
  
Helse- og rehabiliteringstjenester 
10 Lønn 182720
11 Forbruk 7510
12 Drift 3306
13 Kjøp av tjenester 5281
14 Overføring 206
Sum utgifter  199023
16 Egenbetaling/salgsinntekt -6983
17 Refusjon -20656
Sum inntekter  -27639
Netto ramme helse- og rehabiliteringstjenester  171384
  
Sosiale tjenester 
10 Lønn 117305
11 Forbruk 35132
12 Drift 11446
13 Kjøp av tjenester 1649
14 Overføring 110127
15 Finanstransaksjoner 500
Sum utgifter  276159
16 Egenbetaling/salgsinntekt -55216
17 Refusjon -6046
18 Overføring -32200
Sum inntekter  -93462
Netto ramme sosiale tjenester  182697
  
Netto ramme levekår 1324494
  
KULTUR OG BYUTVIKLING 
Kultur og byutvikling felles 
10 Lønn 8631
11 Forbruk 473
12 Drift 50
13 Kjøp av tjenester 2600
14 Overføring 24310
Sum utgifter  36064
16 Egenbetaling/salgsinntekt -9615
Sum inntekter  -9615
Netto ramme kultur og byutvikling felles  26449
  
Byutvikling 
10 Lønn 61556
11 Forbruk 3124
12 Drift 5817
13 Kjøp av tjenester 2847
14 Overføring 370
15 Finanstransaksjoner 90
Sum utgifter  73804
16 Egenbetaling/salgsinntekt -32951
17 Refusjon -212
18 Overføring -3572
Sum inntekter  -36735
Netto ramme byutvikling  37069
  
Kultur, bibliotek og kulturskole 
10 Lønn 62010
11 Forbruk 2734
12 Drift 4845
13 Kjøp av tjenester 1586
14 Overføring 4056
Sum utgifter  75231
16 Egenbetaling/salgsinntekt -6457
17 Refusjon -865
18 Overføring -468
19 Finanstransaksjoner -350
Sum inntekter  -8140
Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole  67091
  
Netto ramme kultur og byutvikling 130609
  
TEKNISK 
10 Lønn 214771
11 Forbruk 33084
12 Drift 117573
13 Kjøp av tjenester 143227
14 Overføring 23799
15 Finanstransaksjoner 45861
Sum utgifter  578315
16 Egenbetaling/salgsinntekt -486276
17 Refusjon -3216
18 Overføring -1817
Sum inntekter  -491309
Netto ramme teknisk 87006
  
ORGANISASJON 
10 Lønn 86582
11 Forbruk 32003
12 Drift 5302
13 Kjøp av tjenester 753
14 Overføring 1348
Sum utgifter  125988
16 Egenbetaling/salgsinntekt -8175
17 Refusjon -9458
Sum inntekter  -17633
Netto ramme organisasjon  108355
  
ØKONOMI  
10 Lønn 45512
11 Forbruk 5426
12 Drift 677
Sum utgifter  51615
16 Egenbetaling/salgsinntekt -5056
17 Refusjon -923
Sum inntekter  -5979
Netto ramme økonomi  45636
  
SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES 
Rådmannens stabsenheter 
10 Lønn 14669
11 Forbruk 3198
12 Drift 9300
13 Kjøp av tjenester 3326
14 Overføring 4924
15 Finanstransaksjoner 27
Sum utgifter  35444
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1075
17 Refusjon -85
Sum inntekter  -1160
Netto ramme rådmannens stabsenheter  34284
  
Eiendom 
13 Kjøp av tjenester 539424
Sum utgifter  539424
18 Overføring -5280
Sum inntekter  -5280
Netto ramme eiendom  534144
  
Kommunens fellesutg. inkludert energi 
10 Lønn 267875
11 Forbruk 16911
12 Drift 1513
13 Kjøp av tjenester 65387
14 Overføring 51759
Sum utgifter  403445
16 Egenbetaling/salgsinntekt -14771
Sum inntekter  -14771
Netto ramme kommunens fellesutgifter 388674
  
Politisk virksomhet 
10 Lønn 16467
11 Forbruk 4385
12 Drift 30
13 Kjøp av tjenester 33
14 Overføring 2460
Sum utgifter  23375
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
17 Refusjon -359
Sum inntekter  -369
Netto ramme politisk virksomhet  23006
  
Netto sum sentrale staber og kommune felles 980108
  
Netto ramme Sandnes kommune  4442018
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 24.10.2018 12:47