VAR og øvrige gebyrer

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementgebyr pr m² (bolig)For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 7,5 prosent 4,32 4,32 0 0,0 %  
Abonnementgebyr pr m² (næring) 4,32 4,32 0 0,0 %  
Forbruksgebyr pr m² for bolig og næringFor husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 7,5 prosent 6,7 7,7 1 14,9 %  
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (pr m² bruksareal) 22 23 1 4,5 %  
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (pr m² bruksareal) 65 70 5 7,7 %  
Vannmålerleie pr år 150 150 0 0 %  
Vanntilknytningsgebyr høy sats (pr m² bruksareal) 260 270 10 3,8 %  
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 5500 6000 500 9,1 %  
Avløpsgebyr
Abonnementgebyr pr m² (bolig)For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 8,3 prosent 7,7 7,7 0 0,0 %  
Abonnementgebyr pr m² (Næring) 7,7 7,7 0 0,0 %  
Forbruksgebyr pr m² for bolig og næringFor husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 8,3 prosent 12 14 2 16,7 %  
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (pr m² bruksareal) 22 23 1 4,5 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (pr m² bruksareal) 65 70 5 7,7 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (pr m² bruksareal) 260 270 10 3,8 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum)  6000 7000 1000 16,7 %  
Renovasjonsgebyr
3-beholder system, standardgebyr bioavfall 2610 2891 281 10,8 %  
3-beholder system, standardgebyr matavfall   2655 0   Ny i 2019
Grunngebyr 580 590 10 1,7 %  
140 l restavfall 1160 1180 20 1,7 %  
Matavfall (80/140 l beholder)Se kommunens nettsider for detaljer om ordningen.   590    Ny i 2019
140 l bioavfall 580 826 246 42,4 %  
140/240 l papir/papp 290 295 5 1,7 %  
3-beholder system, store beholdere 3770 4307 537 14,2 %  
Grunngebyr 580 590 10 1,7 %  
240 l restavfall 1740 1770 30 1,7 %  
240 l bioavfall 1160 1652 492 42,4 %  
3-beholder system, andre gebyr
660 l restavfall 4640 4720 80 1,7 %  
1100 l restavfall 9280 9440 160 1,7 %  
660 l papir/papp 870 885 15 1,7 %  
1100 l papir/papp 1740 1770 30 1,7 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 40 42 2 5,0 %  
Nedgravde løsninger 2030 2360 330 16,3 %  
Grunngebyr 580 590 10 1,7 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 1450 1770 320 22,1 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 1740 2130 390 22,4 %  
Nøkkelbrikker 56 56 0 0,0 %  
Ekstrasekk, avfall 48 50 2 4,2 %  
Hytte- og øyrenovasjon 1312 1624 312 23,8 %  
Hjemmekompostering, depositum   700 0   Ny i 2019
Avfallsreduserende tiltak   -500 0   Ny i 2019
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6000 6200 200 3,3 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 15000 15400 400 2,7 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 24000 24700 700 2,9 %  
Avløpsanlegg, saks- og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5000 5000 0 0,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8000 8000 0 0,0 %  
Endring av tillatelse 1500 1500 0 0,0 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3000 3000 0 0,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriften (pr time medgått) 1000 1000 0 0,0 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år 1768 1485 -283 -16,0 %  
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming 2648 2673 25 1,0 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år 1912 1606 -306 -16,0 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming 2872 2891 19 0,7 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år 3160 2654 -506 -16,0 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming 3544 4778 1234 34,8 %  
Tillegg pr kbm over 10   242 0   Ny i 2019 
Fritids slamskiller - tømming hver 4.år 664 743 79 11,8 %  
Minirenseanlegg - årlig tømming 2648 2891 243 9,2 %  
Minirenseanlegg - tømming på bestilling 3180 3469 289 9,1 %  
Oppmøtegebyr / bomtur   600 0   Ny i 2019
Asfaltering 
Asfaltering < 100 m² pris pr m² eks mva. 400   0   Utgår
Asfaltering > 100 m² pris pr m² eks mva.  250   0   Utgår
Minstepris < 5 m²  eks mva. 1750   0   Utgår
Utgår i satsene for 2019 da enheten ikke lenger tilbyr asfaltering.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) 314 314 0 0 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) 330 330 0 0 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) 77 80 3 3,9 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute (eks mva) 105 110 5 4,8 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 prosent administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 615 650 35 5,7 %  
Tilsyn med avvik 1230 1300 70 5,7 %  
Graving på offentlig grunn
Adm. gebyr pr tillatelse 1500 2000 500 33,3 %  
Minstesats forringelsegebyr 600   0   Utgår 
Forringelsesgebyr Vei kl l. Pr m² 60   0   Utgår 
Forringelsesgebyr Vei kl ll. Pr m² 50   0   Utgår 
Graving i parkarealer. Pr m² 30   0   Utgår 
Utgår i satsene for 2019 da det er kommet en lovendring i graveforskriften som hindrer forringelsesgebyr. 
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 10.03.2020 13:34