Leie av kommunale idrettsanlegg

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie av kommunale idrettsanlegg
Kategori 1: Ikke kommersielle aktører
Idrettshall inkludert garderobe 600 600 0 0,0 %  
Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 800 800 0 0,0 %  
Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   200 200 0 0,0 %  
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr 400 400 0 0,0 %  
Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert garderobe 400 400 0 0,0 %  
Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 800 800 0 0,0 %  
Gressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 300 300 0 0,0 %  
Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 300 300 0 0,0 %  
Grusbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 150 150 0 0,0 %  
1 tennisbane   100 100 0 0,0 %  
Reservasjon av klatrerom 600 600 0 0,0 %  
Nye priser og regelverk vedtatt av Formannskapet 01.11.11, Sak 142/11.   
Hovedregel for idrettslag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune er at de har betalingsfritak innenfor ordinære åpningstider. Betalingsreglene kommer kun til anvendelse ved tilleggsaktivitet for idrettslag i Sandnes eller ved eksterne henvendelser som: Fysisk aktivitet, trening, møte og idrettsarrangementer i regi av videregående skoler, private skoler og institusjoner, utenbys idrettslag, beddriftsarrangementer (som ikke har et inntjeningsaspekt) og ikke idrettslige arrangementer i regi av lag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune. Samt all bruk utenom ordinære åpninstider.
Kategori 2: Kommersielle aktører som har inntjening som mål for virksomheten, herunder også bedrifter/enkeltpersoner som tilbyr fysisk aktivitet
Idrettshall inkludert garderobe 1300 1300 0 0,0 %  
Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 1700 1700 0 0,0 %  
Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   650 650 0 0,0 %  
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr   1500 1500 0 0,0 %  
Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert garderobe 1500 1500 0 0,0 %  
Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 3000 3000 0 0,0 %  
Gressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 1000 1000 0 0,0 %  
Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 1000 1000 0 0,0 %  
Grusbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 500 500 0 0,0 %  
1 tennisbane 350 350 0 0,0 %  
Reservasjon av klatrerom 1300 1300 0 0,0 %  
Gebyrer
Brudd på regelverk i idrettsanleggene Avlysning som ikke meldes, klisterregler, med mer  1 500 1 500 0 0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Svømmehaller
Barn ordinær pris 30 30 0 0,0 %  
Barn klippekort (10 klipp) 200 200 0 0,0 %  
Barn halvårskort 480 480 0 0,0 %  
Hønnør ordinær pris 35 35 0 0,0 %  
Honnør klippekort (10 klipp) 250 250 0 0,0 %  
Hønnør klippekort (10 klipp) med treningsrom 450 450 0 0,0 %  
Honnør halvårskort 650 650 0 0,0 %  
Hønnør halvårskort med treningsrom 1150 1150 0 0,0 %  
Voksne ordinær pris 55 55 0 0,0 %  
Voksne klippekort (10 klipp) 395 395 0 0,0 %  
Voksne klippekort (10 klipp) med treningsrom 700 700 0 0,0 %  
Voksne halvårskort 1050 1050 0 0,0 %  
Voksne halvårskort med treningsrom 1750 1750 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:25
Sist endret: 14.12.2018 13:13