Bruk av offentlige torg og uterom

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Bruk av offentlige torg og uterom
Midlertidig torg i Flintergata
Årsleie for fast plass, uten strøm 1250 0 -1250 -100,0 %  
Årsleie for fast plass, med strøm 1900 650 -1250 -65,8 %  
Månedsleie, uten strøm 800 0 -800 -100,0 %  
Månedsleie, med strøm 1100 300 -800 -72,7 %  
Dagleie 130 0 -130 -100,0 %  
Strøm til torgsalg pr dag 85 80 -5 5,9 %  
Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og øremerkes aktiviteter i og ved LANTERNEN.
Arrangement Ruten
Leie for salgsplass i desember måned 900 840 -60 6,7 %  
Strøm for mindre arrangement 85 80 -5 -5,9 % Pris pr dag
Strøm for større arrangement 1100 1100 0 0,0 % Pris pr dag
Leie av gategrunn til tivoli 10000 10000 0 0,0 % Pris pr dag
Pris på uteservering med alkoholGjelder kun områder med skjenkebevilgning. Pr kvm pr dag. Maks kr 30 000 pr dag.   10 0   Ny i 2019 
Leie av salgsplass for mobile salgsvogner
Årsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²Minimum kr 20 000  Anbud   Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²Minimum kr 2 000 Anbud   Anbud        Inkludert strøm
Årsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²Minimum kr 5 000 Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²Minimum kr 500 Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Uteservering
Pris på leie av gategrunn til uteservering med alkohol 155 150 -5 -3,2 % Pr m² pr måned
Pris på leie av gategrunn til uteservering uten alkohol 80 75 -5 -6,3 % Pr m² pr måned
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 14.12.2018 13:13