Oppvekst skole

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling SFO
Hel plass, pr måned
Barn nr 1 2860 2860 0 0,0 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2145 2145 0 0,0 %  
Barn nr 3 1430 1430 0 0,0 %  
3 dager pr uke, pr måned
Barn nr 1 2002 2002 0 0,0 %  
Barn nr 2 1502 1502 0 0,0 %  
Barn nr 3 1001 1001 0 0,0 %  
SFO: 1 betalingsfri måned
Kurs i norsk for betalende deltakere
Dagskurs 7500 7500 0 0,0 % Pr semester
Kveldskurs 5500 5500 0 0,0 %  
Søskenmoderasjon SFO-Barnehage
Fra høsten 2019 innføres halv søskenoderasjon for barn i SFO som har søsken i barnehage.
Publisert: 06.06.2017 16:28
Sist endret: 19.12.2018 13:16