Oppvekst barn og unge

Type betalingssats Vedtatt sats for  2018 Vedtatt sats for 1. januar 2019 Vedtatt sats for 1. august 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling kommunal barnehage
5 dager 2910 2990 3040 130 4,5 % Sats fastsettes i  statsbudsjettet
4 dager 2580 2650 2690 110 4,3 %  
3 dager 2090 2150 2180 90 4,3 %  
Delt plass 1830 1880 1910 80 4,4 %  
Søskenmoderasjon SFO- barnehage
Fra høsten 2019 innføres halv søskenoderasjon for barn i SFO som har søsken i barnehage.
Type betalingssats Vedtatt sats for   2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Kostpenger kommunal barnehageBarnehagene kan, i samråd med SU, velg høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 200 i kostpenger.
5 dager 200/300 200/300 0 0,0 %  
4 dager 160/240 160/240 0 0,0 %  
3 dager 120/180 120/180 0 0,0 %  
Delt plass 100/150 100/150 0 0,0 %  
1 betalingsfri måned
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner 
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Engangsmateriell, hygienekostnader, o.l. pr vaksine      90      90 0 0,0 %  
1. gang konsultasjon  250 250 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon     200 200 0 0,0 %  
Familiekonsultasjon   450  450 0 0,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon familie  350 350 0 0,0 %  
Barn under 16 år  150 150 0 0,0 %  
Nytt gult vaksinekort v/gulfeber   100 100 0 0,0 %  
Utskrift vaksinekort 100 100 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 19.12.2018 13:18