Levekår

 

Type   betalingssats Vedtatt sats for   2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold
Maksimal egenbetaling sykehjem 55000 56000 1000 3,6 %  
Dag-/nattopphold ved boavdeling i sykehjem pr dag/natt 80 85 5 6,3 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn 160 165 5 3,1 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Husleie omsorgsbolig 6050 6130 80 1,3 % Ny sats f.o.m. 1.8.2019
Aktivitetstilbud uten transport 130 135 5 3,8 %  
Aktivitetstilbud med transport 200 210 10 5,0 %  
Praktisk bistand, pris pr måned
Inntil 2G 205 210 5 2,4 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Fra 2 G til 3 G  780 790 10 1,3 %  
Fra 3 G til 4 G 1520 1550 30 2,0 %  
Over 4 G 1960 2000 40 2,0 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 481 pr time.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler, pris pr måned
Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 290 300 10 3,4 %  
Vask av privattøy (bofelleskap) 360 370 10 2,8 %  
Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) 240 245 5 2,1 %  
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 33 34 1 3,0 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 40 41 1 2,5 %  
Middag inkludert emballasje 73 75 2 2,7 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 85 87 2 2,4 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 91 93 2 2,2 %  
Dessert/suppe på senter 19 19 0 0,0 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 22 23 1 4,5 %  
Kaffe 10 10 0 0,0 %  
Risgrøt på senter 34 35 1 2,9 %  
Risgrøt inkludert emballasje 39 40 1 2,6 %  
Abonnement pr måned 3139 3217 78 2,5 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris pr måned
Etableringsgebyr for nye brukere 450 460 10 2,2 % Trygghetsalarm, inkludert nøkkelboks
Inntil 2G 110 110 0 0,0 %  
Fra 2 G til 3 G  305 310 5 1,6 %  
Fra 3 G til 4 G 580 590 10 1,7 %  
Over 4 G 840 860 20 2,4 %  
Velferdsteknologi, pris pr måned
GPS / Mobil trygghetsalarm 200  200  0  0,0 %  
Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Arbeidsreiser
Tilrettelagt arbeid, Kvål og Vågsgjerd 25 35 10 40,0 % Uendret sats siden 2013
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 14.12.2018 10:37