Bystyrets vedtak

Økonomiplan 2019-2022 er oppdatert med endringer gjort i bystyresak 145/18.

 

Publisert: 15.12.2017 15:42
Sist endret: 18.12.2019 10:51