Helse og velferd

  Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Endring
Eldresenter
Gandsfjord seniorsenter 3679000 3822000 143000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Figgjo Helselags eldresenter 303000 310000 7000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Mossiges Minde seniorsenter 3423000 3586000 163000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høle eldresenter 333000 340000 7000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Austrått seniorsenter 440000 453000 13000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Huset Vårt bo- og servicesenter 6261000 6440000 179000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høyland sykevaktsordning 1154000 1182000 28000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Sum eldresenter 15593000 16133000 540000
  Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Endring
Lag og organisasjoner
Mental Helse 515000 515000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Senter Mot Seksuelle Overgrep 230000 232000 2000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall.
Kirkens SOS 130000 130000 0
Krisesenteret 1182000 1347000 165000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres og justeres etter folketall.
Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune.
Veiledningssenteret 470000 500000 30000
CRUX oppfølgingssenter 925000 1000000 75000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres.
Stiftelsen huset / Funkishuset 2562000 2800000 238000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Kompasset Blå Kors 120000 200000 80000
Pårørendesenteret 100000 100000 0
Røde kors - nettverk etter soning 70000 100000 30000
Den norske kirke - sorggrupper 0 20000 20000
Pensjonistforbundet - trening Austrått 0 120000 120000
Klippen no 13 40000 40000 0
Evangeliesenter Kontakten Sandnes 0 20000 20000
Kirkelig dialogsenter 35000 35000 0
Musikkprosjekt krafttak 20000 40000 20000
LPP 8000 8000 0
VfB 8000 8000 0
PsykOpp 6000 6000 0
Rogaland ME 50000

80000

30000
SEIF 40000 40000 0
Hjerte for Sandnes 40000 70000 30000
Matsentralen Rogaland 300000 350000 50000
Kreftomsorg Rogaland 20000 20000 0
Kirkens bymisjon 40000 40000 0
Gatejuristen 25000 50000 25000
Hjertelaget   100000 100000
Språkverkstedet   100000 100000
Sum lag og organisasjoner 6936000 8071000 1135000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 04.01.2020 12:58