Driftsrammer

Driftsrammer per delområde

Oppvekst skole Budsjett 2020
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter  
10 Lønn 923422
11 Forbruk 64926
12 Drift -8538
13 Kjøp av tjenester 29933
Sum utgifter 1009743
16 Egenbetaling/salgsinntekt -50234
17 Refusjon -6580
18 Overføring -135
Sum inntekter -56949
Sum Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter  952794
   
Voksenopplæring  
10 Lønn 38477
11 Forbruk 1727
12 Drift 229
Sum utgifter 40433
17 Refusjon -27393
18 Overføring -540
Sum inntekter -27933
Sum Voksenopplæring 12500
   
Netto ramme oppvekst skole 965294
   
Oppvekst barn og unge  
Barnehager inkludert fellesutgifter  
10 Lønn 396599
11 Forbruk 21815
12 Drift 883
13 Kjøp av tjenester 398627
14 Overføring 1200
Sum utgifter 819124
16 Egenbetaling/salgsinntekt -73752
17 Refusjon -250
Sum inntekter -74002
Sum Barnehager inkludert fellesutgifter 745122
   
PPT, BFE og helsestasjonstjenester  
10 Lønn 167561
11 Forbruk 15968
12 Drift 4331
13 Kjøp av tjenester 13767
14 Overføring 2232
Sum utgifter 203859
16 Egenbetaling/salgsinntekt -2091
17 Refusjon -21236
18 Overføring -235
Sum inntekter -23562
Sum PPT, BFE og helsestasjonstjenester 180297
   
Netto ramme oppvekst barn og unge 925419
   
Helse og velferd  
H&V felles og samordningstjenester  
10 Lønn 48047
11 Forbruk 4384
12 Drift -28560
13 Kjøp av tjenester 109629
14 Overføring 8398
Sum utgifter 142438
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1538
17 Refusjon -121093
Sum inntekter -122631
Sum H&V felles og samordningstjenester  19807
   
Sykehjemstjenester  
10 Lønn 410150
11 Forbruk 46233
12 Drift 4921
Sum utgifter 461304
16 Egenbetaling/salgsinntekt -96502
17 Refusjon -2471
Sum inntekter -98973
Sum Sykehjemstjenester 362331
   
Enhet for funksjonshemmede  
10 Lønn 333195
11 Forbruk 12183
12 Drift 1420
14 Overføring 432
Sum utgifter 347230
16 Egenbetaling/salgsinntekt -12712
17 Refusjon -4130
Sum inntekter -16842
Sum Enhet for funksjonshemmede 330388
   
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering  
10 Lønn 204460
11 Forbruk 15661
12 Drift 5200
14 Overføring 268
Sum utgifter 225589
16 Egenbetaling/salgsinntekt -13707
17 Refusjon -754
Sum inntekter -14461
Sum Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 211128
   
Helse og rehabiliteringstjenester  
10 Lønn 242197
11 Forbruk 14496
12 Drift 11165
13 Kjøp av tjenester 45589
14 Overføring 276
15 Finanstransaksjoner 1000
Sum utgifter 314723
16 Egenbetaling/salgsinntekt -9706
17 Refusjon -27246
Sum inntekter -36952
Sum Helse og rehabiliteringstjenester 277771
   
Sosiale tjenester  
10 Lønn 113381
11 Forbruk 36197
12 Drift 11396
13 Kjøp av tjenester 1249
14 Overføring 129927
15 Finanstransaksjoner 500
Sum utgifter 292650
16 Egenbetaling/salgsinntekt -55935
17 Refusjon -5955
18 Overføring -23100
19 Finanstransaksjoner -3400
Sum inntekter -88390
Sum Sosiale tjenester 204260
   
Netto ramme Helse og velferd 1405685
   
Kultur og næring  
10 Lønn 81872
11 Forbruk 17921
12 Drift 8588
13 Kjøp av tjenester 3306
14 Overføring 20486
Sum utgifter 132173
16 Egenbetaling/salgsinntekt -17365
17 Refusjon -968
18 Overføring -4945
19 Finanstransaksjoner -120
Sum inntekter -23398
Netto ramme Kultur og næring 108775
   
Byutvikling og teknisk  
Byutvikling  
10 Lønn 62000
11 Forbruk 3149
12 Drift 5673
13 Kjøp av tjenester 486
14 Overføring 264
15 Finanstransaksjoner 90
Sum utgifter 71662
16 Egenbetaling/salgsinntekt -29379
17 Refusjon -159
18 Overføring -1000
19 Finanstransaksjoner -4481
Sum inntekter -35019
Sum Byutvikling 36643
   
Fagstab, B&T  
10 Lønn 14061
11 Forbruk 2992
12 Drift -625
13 Kjøp av tjenester 718
14 Overføring 3685
Sum utgifter 20831
16 Egenbetaling/salgsinntekt -18160
17 Refusjon -500
Sum inntekter -18660
Sum Fagstab, B&T 2171
   
Teknisk  
10 Lønn 195114
11 Forbruk 25439
12 Drift 125915
13 Kjøp av tjenester 143531
14 Overføring 25343
15 Finanstransaksjoner 57416
Sum utgifter 572758
16 Egenbetaling/salgsinntekt -395129
17 Refusjon -82084
18 Overføring -1817
19 Finanstransaksjoner -1706
Sum inntekter -480736
Sum Teknisk 92022
   
Netto ramme Byutvikling og teknisk 130836
   
Organisasjon  
Utgifter  
10 Lønn 90086
11 Forbruk 30357
12 Drift 3610
13 Kjøp av tjenester 2173
14 Overføring 1348
Sum utgifter 127574
16 Egenbetaling/salgsinntekt -9373
17 Refusjon -12528
Sum inntekter -21901
Netto ramme Organisasjon 105673
   
Økonomi  
10 Lønn 47331
11 Forbruk 5786
12 Drift -4421
Sum utgifter 48696
16 Egenbetaling/salgsinntekt -5016
17 Refusjon -454
Sum inntekter -5470
Netto ramme Økonomi 43226
   
Innovasjon og digitalisering  
10 Lønn 9320
11 Forbruk 2465
12 Drift 852
14 Overføring 122
Sum utgifter 12759
16 Egenbetaling/salgsinntekt -95
18 Overføring -700
Sum inntekter -795
Netto ramme Innovasjon og digitalisering 11964
   
Sentrale staber  
Rådmannens stabsenheter  
10 Lønn 148488
11 Forbruk 25861
12 Drift -5688
13 Kjøp av tjenester 20488
14 Overføring 9585
15 Finanstransaksjoner 685
Sum utgifter 199419
16 Egenbetaling/salgsinntekt -20544
17 Refusjon -13240
18 Overføring -5476
19 Finanstransaksjoner -1240
Sum inntekter -40500
Sum Rådmannens stabsenheter 158919
   
Kommunens fellesutgifter inkludert energi  
10 Lønn 302210
11 Forbruk 18231
12 Drift -7892
13 Kjøp av tjenester 68617
14 Overføring 61759
Sum utgifter 442925
16 Egenbetaling/salgsinntekt -14771
Sum inntekter -14771
Sum Kommunens fellesutgifter inkludert energi 428154
   
Eiendom  
10 Lønn 27520
11 Forbruk 113689
12 Drift 115530
Sum utgifter 256739
16 Egenbetaling/salgsinntekt -39950
Sum inntekter -39950
Sum Eiendom 216789
   
Politisk virksomhet  
10 Lønn 18846
11 Forbruk 2205
12 Drift -210
14 Overføring 2922
Sum utgifter 23763
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
17 Refusjon -272
Sum inntekter -282
Sum Politisk virksomhet 23481
   
Netto ramme Sentrale staber 827343
   
Netto ramme Sandnes kommune 4524215
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 04.01.2020 12:10