VAR og øvrige gebyrer

For 2020 vil gebyrene innenfor vann og avløp være ulik for innbyggerne i gamle Forsand og Sandnes kommuner. Renovasjonsgebyrene vil være like for alle innbyggere i nye Sandnes. For 2021 vil alle gebyrene være like for alle innbyggerne. 

Tabellen under er et eksempel på gebyr for en 120 kvm bolig uten vannmåler og standard 140 l søppeldunk. 

Vann, avløp og renovasjon 2019 2020
Forsand 8767 8271
Sandnes 6937 7416

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 4,32 4,20 -0,12 -2,8 %  
Abonnementgebyr per m² (næring) 4,32 4,20 -0,12 -2,8 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring.  7,7 9,0 1,3 16,9 % For de med vannmåler er satsen per kubikkmeter
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (per m² bruksareal) 23 24 1 4,3 %  
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (per m² bruksareal) 70 75 5 7,1 %  
Vannmålerleie per år 150 150 0 0 %  
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 270 278 8 3,0 %  
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 6000 6500 500 8,3 %  
Vanngebyr Forsand (harmoniseres i 2021)
Abonnementgebyr bolig, uavhengig av størrelse 2731,57 2813,50 81,93 3,0 %  
Abonnemntgebyr næring, uavhengig av størrelse 2731,58 2831,50 99,92 3,7 %  
Forbruksgebyr for bolig og næring for de som har vannmåler 13,47 13,90 0,43 3,2 % Sats per kubikkmeter
Tilknytningsgebyr vann 17246 17246 0 0,0 %  
Avløpsgebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 7,7 7,6 -0,1 -1,3 %  
Abonnementgebyr per m² (Næring) 7,7 7,6 -0,1 -1,3 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring 14 16 2 14,3 % For de med vannmåler er satsen per kubikkmeter
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) 23 24 1 4,3 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) 70 75 5 7,1 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 270 278 8 3,0 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum)  7000 7500 500 7,1 %  
Avløpsgebyr Forsand (harmoniseres i 2021)
Abonnementgebyr bolig, uavhengig av størrelse 2385,99 2457,60 71,61 3,0 %  
Abonnementgebyr næring, uavhengig av størrelse 2385,10 2457,70 72,60 3,0 %  
Forbruksgebyr for bolig og næring for de som har vannmåler 12,03  12,40  0,37  3,1 %  Sats per kubikkmeter
Tilknytningsgebyr avløp 17246  17246  0,0 %   
Renovasjonsgebyr
3-beholder system, standardgebyr bioavfall 2891 3000 109 3,8 %  
3-beholder system, standardgebyr matavfall 2655 2760 105 4,0 %  
Grunngebyr 590 600 10 1,7 %  
140 l restavfall 1180 1260 80 6,8 %  
80 l restavfall   840 0   Ny i 2020
Matavfall (80/140 l beholder)Se kommunens nettsider for detaljer om ordningen. 590  600 10 1,7 %  
140 l bioavfall 826 840 14 1,7 %  
140/240 l papir/papp 295 300 5 1,7 %  
3-beholder system, store beholdere 4307 4482 175 4,1 %  
Grunngebyr 590 600 10 1,7 %  
240 l restavfall 1770 1890 120 6,8 %  
240 l bioavfall 1652 1740 88 5,3 %  
3-beholder system, andre gebyr
660 l restavfall 4720 4800 80 1,7 %  
1100 l restavfall 9440 9600 160 1,7 %  
660 l papir/papp 885 900 15 1,7 %  
1100 l papir/papp 1770 1800 30 1,7 %  
Utkjøring av avfallsbeholdereper beholder 160 164 4 2,5 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 42 44 2 4,8 %  
Nedgravde løsninger 2360 2280 -80 -3,4 %  
Grunngebyr 590 600 10 1,7 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 1770 1680 -90 -5,1 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 2130 2180 50 2,3 %  
Nøkkelbrikker 56 56 0 0,0 %  
Ekstrasekk, avfall 50 52 2 4,0 %  
Hytte- og øyrenovasjon 1624 1680 56 3,4 %  
Hjemmekompostering, depositum 700  700 0 0,0 %  
Avfallsreduserende tiltak -500  -500 0  0,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6200 6180 -20 -0,3 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 15400 15450 50 0,3 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 24700 24720 20 0,1 %  
Avløpsanlegg, saks- og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5000 5150 150 3,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8000 8240 240 3,0 %  
Endring av tillatelse 1500 1545 45 3,0 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3000 3090 90 3,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriftenper time medgått 1000 1030 30 3,0 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år 1485 1552 67 4,5 %  
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming 2673 2793 120 4,5 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år 1606 1678 72 4,5 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming 2891 3021 130 4,5 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år 2654 2773 119 4,5 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming 4778 4993 215 4,5 %  
Tillegg per m³ over 10 m³  242 253 11 4,5 %  
Fritids slamskiller - tømming hver 4. år 743 776 33 4,4 %  
Minirenseanlegg - årlig tømming 2891 3021 130 4,5 %  
Minirenseanlegg - tømming på bestilling 3469 3625 156 4,5 %  
Oppmøtegebyr / bomtur  600 627 27 4,5 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg eks. mva. 314 330 16 5,1 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer eks. mva. 330 340 10 3,0 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute eks. mva. 80 84 4 5,0 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute eks. mva. 110 115 5 4,5 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 prosent administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 650 634 -16 -2,5 %  
Tilsyn med avvik 1300 1268 -32 -2,5 %  
Gebyrer vei
Gebyr gravemelding, per tillatelse 2000 2000 0 0,0 %  
Olje- og fettavskillere, saks-og kontrollgebyr
Behandling av påslippsavtale   5000 0   Ny i 2020
Endring av påslippsavtale   1545 0   Ny i 2020
Tilsyn og kontroll   3090 0   Ny i 2020
Oppfølging av forhold i strid med påslippsavtalenper time medgått   1030 0   Ny i 2020
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 04.01.2020 11:03