Gravlunder

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Gravlunder
Festeavgift per urnegrav per år 200 200 0 0,0 %  
Festeavgift per listegrav per år 280 280 0 0,0 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, for 20 år 23500 23500 0 0,0 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, neste gravlegging i samme grav (Familiegrav) 10000 10000 0 0,0 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, stell per år  800 800 0 0,0 %  
Ved gravløsning 'møblert urnefelt' i famliegrav er det allerede betalt stell for 20 år, og det betales kun kr 800 per år det går utover påløpt tid til nye 20 år.  
Ekstra navneplate, møblert urnefelt 1000 1000 0 0,0 %  
Legatstell ordinær grav, for 10 år 17000 17000 0 0,0 %  
Gravlegging av urne fra annen kommune 3000 3000 0 0,0 %  
Gravlegging av kiste fra annen kommune 5000 5000 0 0,0 %  
Muslimsk grav, kjøpes av annen kommune 17500 17500 0 0,0 %  
Muslimsk barnegrav, kjøpes av annen kommune 12500 12500 0 0,0 %  

Publisert: 06.06.2017 16:25
Sist endret: 04.01.2020 11:00