Oppvekst skole

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO 
Hel plass, per måned,  gjelder også for Forsand fra og med 1. august 2020
Barn nr 1 2860 2860 0 0,0 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2145 2145 0 0,0 %  
Barn nr 3 1430 1430 0 0,0 %  
Hel plass, per måned, gjelder kun for Forsand til og med 31. juli 2020
 Barn nr 1 2290 2290 0,0 %   
 Barn nr 2 og 3  1947 1947 0,0 %   
3 dager per uke, per måned
Barn nr 1 2002 2002 0 0,0 %  
Barn nr 2 1502 1502 0 0,0 %  
Barn nr 3 1001 1001 0 0,0 %  
Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider.
Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage gjelder også for Forsand fra og med 1. august 2020
Hel plass, per måned
Barn nr 1   2431 0   Ny fra høst 2019
Barn nr 2   2145 0   Ny fra høst 2019
Barn nr 3   1430 0   Ny fra høst 2019
3 dager per uke, per måned
Barn nr 1   1702 0   Ny fra høst 2019
Barn nr 2   1502 0   Ny fra høst 2019
Barn nr 3   1001 0   Ny fra høst 2019
 
Kurs i norsk for betalende deltakere
Dagskurs 7500 7500 0 0,0 % Per semester
Kveldskurs 5500 5500 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:28
Sist endret: 04.01.2020 10:52