Oppvekst barn og unge

Type betalingssats Vedtatt sats for  2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
ForeldrebetalingEn betalingsfri måned i barnehage kommunal barnehage
5 dager 3040 3135 95 3,1 % Sats fastsettes i  statsbudsjettet
4 dager 2690 2774 84 3,1 %  
3 dager 2180 2248 68 3,1 %  
Delt plass 1910 1970 60 3,1 %  
Søskenmoderasjon i Forsand vil fram til 31.juli 2020. være 50 % for barn nr 2 og 75 % for barn nr 3. Fra og med 1.august 2020 vil satsene være like for alle i nye Sandnes med 30% for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3. Mer informasjon om redusert betaling og barnehage finnes på kommunens hjemmesider.
Type betalingssats Vedtatt sats for   2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
KostpengerBarnehagene kan, i samråd med SU, velge høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 300 i kostpenger. kommunal barnehage
5 dager 200/300 200/300 0 0,0 %  
4 dager 160/240 160/240 0 0,0 %  
3 dager 120/180 120/180 0 0,0 %  
Delt plass 100/150 100/150 0 0,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner 
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Engangsmateriell, hygienekostnader, per vaksine      90      90 0 0,0 %  
Første gang konsultasjon  250 300 50 20,0 %  
Oppfølgingskonsultasjon     200 250 50 25,0 %  
Familiekonsultasjon   450 500 50 11,1 %  
Oppfølgingskonsultasjon familie  350 400 50 14,3 %  
Barn under 16 år  150 200 50 33,3 %  
Nytt gult vaksinekort ved gulfeber   100 100 0 0,0 %  
Utskrift vaksinekort 100 100 0 0,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 04.01.2020 10:53