Helse og velferd

 

Type   betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold
Maksimal egenbetaling sykehjem 56000 57000 1000 3,6 %  
Fradrag for boutgifterFor hjemmeboende ektefelle. Enslige får fradrag inntil 6 måneder.   1500   Ny i oversikt fra 2020
Dag-/nattopphold ved boavdeling i sykehjem per dag/natt 85 90 5 5,9 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Korttidsopphold ved sykehjem per døgn 165 170 5 3,0 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Husleie omsorgsbolig 6130 6210 80 1,3 % Ny sats fra 1. august 2020
Aktivitetstilbud uten transport 135 140 5 3,7 %  
Aktivitetstilbud med transport 210 215 5 2,4 %  
Praktisk bistand, pris per måned
Inntil 2G 210 210 0 0,0 % Sats   fastsettes i statsbudsjettet
Fra 2 G til 3 G  790 800 10 1,3 %  
Fra 3 G til 4 G 1550 1580 30 1,9 %  
Over 4 G 2000 2050 50 2,4 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 495 per time.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris per måned
EtableringsgebyrTrygghetsalarm, inkludert nøkkelboks for nye brukere 460 470 10 2,2 %  
Inntil 2G 110 115 5 4,5 %  
Fra 2 G til 3 G  305 310 5 1,6 %  
Fra 3 G til 4 G 590 600 10 1,7 %  
Over 4 G 860 870 10 1,2 %  
Ødelagt eller mistet utstyr må erstattes til selvkost.
Velferdsteknologi, pris per måned
GPS / Mobil trygghetsalarm 200 200 0 0,0 %  
Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 34 35 1 2,9 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 41 42 1 2,4 %  
Middag inkludert emballasje 75 77 2 2,7 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 87 89 2 2,3 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 93 95 2 2,2 %  
Dessert/suppe på senter 19 20 1 5,3 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 23 24 1 4,3 %  
Kaffe 10 10 0 0,0 %  
Risgrøt på senter 35 36 1 2,9 %  
Risgrøt inkludert emballasje 40 41 1 2,5 %  
Abonnement per måned 3217 3310 93 2,9 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler, pris per måned
Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 300 300 0  0,0 %  
Vask av privat tøyPris for Forsand i 2019 er kr 292. Foreslås økt til kr 400 i 2020, og økes til Sandnes nivå i løpet av to år.   600 0   Ny i 2020
Vask av duker (Forsand) 70 70 0 0,0 %  
Arbeidsreiser
Tilrettelagt arbeid, Kvål og Vågsgjerd 35 40 5 14,3 %  
Fotterapi (Forsand)
Pensjonister/uføre 218 220 2 0,9 %  
Andre 436 440 4 0,9 %  
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 04.01.2020 10:55