Kultur og næring

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus
Utleie ukedager
Små møterom (opptil 10 deltakere) 400 450 50 12,5 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 600 650 50 8,3 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 1375 1500 125 9,1 % Lura og Varatun
Forsamlingslokale (forestilling) 1750 2000 250 14,3 % Lura
Utleie helg 
Små møterom 800 900 100 12,5 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 1200 1300 100 8,3 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 2750 3000 250 9,1 % Lura og Varatun
Store selskapslokaler (forestilling) 3500 4000 500 14,3 % Lura
Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene
Prosentsats provisjon av omsetning 10  10 0 0,0 %  Lura, Varatun, L54
Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted
Årspris per m² (romstørrelse 10-12 m²) 600  600
0
0,0 %  Varatun
Tillegg selskapslokaler
Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 %  
Tillegg for rigging dagen før 1500 1500 0 0,0 %  
Tillegg ekstradag for opprydning 1500 1500 0 0,0 %  
Renhold 800 900 100 12,5 %  
Renhold, store lokaler (forestilling) 1000 1100 100 10,0 %  
50 prosent rabatt for lag og foreninger
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Kulturskolen
Egenbetaling en til en undervisning 3150 3150 0 0,0 %  
Egenbetaling gruppeundervisning 2600 2600 0 0,0 %  
25 prosent søskenmoderasjon ble innført fra 1. januar 2012.
Bibliotek og Servicekontoret (kopiering)
Voksne 1. purring                35                35 0 0,0 %  
Voksne 2. purring                80                80 0 0,0 %  
Voksne 3. purring              155              155 0 0,0 %  
Barn 1. purring                10                10 0 0,0 %  
Barn 2. purring                20                30 10 50,0 %  
Barn 3. purring              100              100 0 0,0 %  
Fakturagebyr                60                60 0 0,0 %  
Gebyr for tapt lånekort                25               40 15 60,0 %  
Kopiering per ark A4 svart/hvitt                  2                  3 1 50,0 %  
Kopiering per ark A4 farger                  5                  6 1 20,0 %  
Kopiering per ark A3 svart/hvitt                  3                 4 1 33,3 %  
Kopiering per ark A3 farger                10                11 1 10,0 %  
Tillegg for bekreftelse rett kopi per ark                  5                  10 5 100,0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 04.01.2020 10:55