Diverse

    

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale:
Frikjøpsbeløp parkering pr plass 331089 340359 9270 2,8 %  
Bystyret vedtok den 16. desember 2014 i sak 167/14:
a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye offentlige plasser (tilsvarende antallet frikjøpte plasser). Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
Parkeringsavgift
Første time 15 15 0 0.0 %  
Andre time 21 21 0 0.0 %  
Tredje time og påfølgende 32 32 0 0.0 %  

Avgiftstiden beholdes uendret til kl 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager. Det betales for strømforbruket til lading av el-biler, fortrinnsvis med betaling via EasyPark appen.
1 time gratis parkering i Sandnes sentrum utredes for mulig innføring i løpet av november 2019.

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020* Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie lokaler (mandag-torsdag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 9600 9600 0 0.0 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 11100 11100 0 0.0 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 2500 2500 0 0.0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 3100 3100 0 0.0 %  
Foajé SKH 3100 3100 0 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 2500 2500 0 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 3100 3100 0 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1100 1100 0 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 1800 1800 0 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 600 600 0 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 800 800 0 0.0 %  
Kafé 1100 1100 0 0.0 %  
Variabel pris pr solgte billett 15 15 0 0.0 %  
      
Leie lokaler (fredag-søndag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 12200 12200 0 0.0 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 13600 13600 0 0.0 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 3100 3100 0 0.0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 4400 4400 0 0.0 %  
Foajé SKH 4400 4400 0 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 4600 4600 0 0.0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 6300 6300 0 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1800 1800 0 0.0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 2300 2300 0 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 800 800 0 0.0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 1100 1100 0 0.0 %  
Kafé 1800 1800 0 0.0 %  
Variabel pris pr solgte billett 15 15 0 0.0 %  
* Vedtatt sats for 2019 i bsak 87/18 foreslås videreført uendret i 2020.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020* Endring i beløp Endring i % Merknader
Teknisk grunnutrustning (inntil 6 timer)     
Standard lydanlegg Stor sal 2000 2000 0 0.0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1200 1200 0 0.0 %  
Standard lysanlegg Stor sal 2500 2500 0 0.0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1200 1200 0 0.0 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1200 1200 0 0.0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 600 600 0 0.0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1200 1200 0 0.0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 600 600 0 0.0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 2300 2300 0 0.0 %  
      
Teknisk grunnutrustning (inntil 10 timer)     
Standard lydanlegg Stor sal 3000 3000 0 0.0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1900 1900 0 0.0 %  
Standard lysanlegg Stor sal 3300 3300 0 0.0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1900 1900 0 0.0 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1900 1900 0 0.0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 900 900 0 0.0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1900 1900 0 0.0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 900 900 0 0.0 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé / Kafé 600 600 0 0.0 %  
Standard lydanlegg Foajé 1900 1900 0 0.0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé 600 600 0 0.0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 3400 3400 0 0.0 %  
* Vedtatt sats for 2019 i bsak 87/18 foreslås videreført uendret i 2020.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt satsfor 2020* Endring i beløp Endring i % Merknader
Ekstra seter Stor sal (pr dag)     
43 ekstra seter i Stor sal 800 800 0 0.0 %  
      
Instrumenter (pr dag)     
Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 1900 1900 0 0.0 %  
Konsertpiano Yamaha U1 900 900 0 0.0 %  
Flygel i foajé 1200 1200 0 0.0 %  
Stemming av instrument 1900 1900 0 0.0 %  
Stemming av instrument HELG 3700 3700 0 0.0 %  
      
Ekstra utstyr (pr dag)     
Trådløs mikrofon per sett 700 700 0 0.0 %  
Hazer 550 550 0 0.0 %  
Røykmaskin 350 350 0 0.0 %  
Dansematter 650 650 0 0.0 %  
Dansematter pr rull (pris gjelder ikke salg) 60 60 0 0.0 %  
Overhead (>20 pers.) 350 350 0 0.0 %  
Projektor 1500 1500 0 0.0 %  
TV skjerm 400 400 0 0.0 %  
DVD-spiller 100 100 0 0.0 %  
Filmkamera for dokumentasjon 850 850 0 0.0 %  
      
Personell (pr time)     
Teknisk leder 600 600 0 0.0 %  
Lydmester 600 600 0 0.0 %  
Lysmester 600 600 0 0.0 %  
Scenemester 600 600 0 0.0 %  
Assisterende tekniker / Rigghjelp 440 440 0 0.0 %  
Arrangementsvert / Betjent 440 440 0 0.0 %  
* Vedtatt sats for 2019 i bsak 87/18 foreslås videreført uendret i 2020.
Publisert: 06.06.2017 16:23
Sist endret: 04.01.2020 10:57