Andre inntekter

Det budsjetteres med inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med overføringer fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes Parkering.

Overføring fra Lyse AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse som omtalt i driftstiltak I16, driftstiltak I17 og investeringstiltak I5.

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 600 millioner i 2020, økende til kr 660 millioner i 2023. I 2019 var utbetalt utbytte fra Lyse på totalt kr 550 millioner for regnskapsåret 2018.

De budsjetterte inntektene fra Lyse AS i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE AS  2020 2021 2022 2023
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530   19 530 19 530 19 530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 14 600  13 800 12 900 12 200
Utbytte (føres i drift) 117 200 123 000 127 000 129 000
Totalsum overføring fra Lyse AS 151 330 156 330 159 430 160 730
Rente 3,98 % 3,99 % 3,95 % 3,95 %
Utbytte til alle eierkommunene 600 000 630 000  650 000 660 000

Overføring fra kommunale foretak

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF var opprinnelig kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I21 og avdragene i investeringstiltak I5. Det budsjetteres også med ekstraordinær overføring fra tomteselskapet som omtalt i driftstiltak I20 og investeringstiltak F5.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2020 2021 2022 2023
Ansvarlig lån (kr 130 millioner)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 4700 4600 4300 4100
Ekstraordinær overføring  27300 25000 0 0
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 36333 33933 8633 8633
Rente 4,98% 4,99% 4,95% 4,95%

I tillegg til overføringer fra Sandnes tomteselskap KF, budsjetteres det også med kr 1,1 millioner i overføring fra Sandnes Parkering KF, som omtalt i driftstiltak I22.

Overføring fra andre selskaper

Det er i tråd med eierstrategiene forventet utbytter fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1,22 millioner fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS og kr 1 million fra Renovasjonen IKS som omtalt i driftstiltak I18 og I19.

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2020 2021 2022 2023
Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1220 1220 1220 1220
Renovasjonen IKS (utbytte) 1000 1000 1000 1000
Totalsum overføringer fra andre selskap 2220 2220 2220 2220
Publisert: 20.10.2017 11:50
Sist endret: 23.10.2019 15:01